Tyngre satsing på de små?

BARNE- OG FAMILIEMINISTER Laila Dåvøy kommenterer i Dagbladet 26.06 vår kronikk «Er familiepolitikk sponsorvirksomhet?» (24.06). Vi deler ministerens glede over at det satses på barnehageutbygging og kvalitet i barnehagen. Ved Høgskolen i Vestfold følger vi arbeidet med revisjon av lov og rammeplan for barnehagen på nært hold. Vi har også inngående kjennskap til rapporten Klar ferdig gå! Tyngre satsing på de små (08.03)fra arbeidsgruppen for kvalitet i barnehagesektoren nedsatt av BFD. Når Dåvøy i sin kommentar lover å følge opp de viktige forslagene i rapporten, har vi tiltro til at dette vil skje i nær framtid. Vi vil spesielt trekke fram følgende forslag fra rapporten:

alle barn som har fylt ett år gis rett til barnehageplass

det iverksettes et kompetanseløft i hele sektoren

andelen førskolelærere økes fra 33 til 50 prosent

foreldrene får større innflytelse gjennom etablering av et nasjonalt foreldreutvalg

statlige bevilgninger til barnehageforskning økes betraktelig

Vi er mange aktører som nå vil det samme; gode barnehager og en barnehagepolitikk til barnas beste. Her ønsker vi å spille på lag, Dåvøy!

Det vår kronikk imidlertid handlet om, unnlater Dåvøy å kommentere. Vi rettet i kronikken oppmerksomhet mot de negative konsekvensene av kontantstøtteordningen. Bakgrunnen var uttalelser fra en av KrFs stortingspolitikere om at myndighetenes satsing på barnehagen er «sponsing av foreldre». Når familiepolitikk omdefineres til sponsorvirksomhet, blir det vanskelig å få til nødvendige og avgjørende debatter om barnehagens mandat og innhold.

Slik vi ser det, er kontantstøtten uforenlig med en tyngre satsing på de små.