Typisk norsk å bli bedre?

KNUT OLAV ÅMÅS

påpekte i et innlegg 5. mai vanskelighetene med å drive kulturarbeid på høyt nivå i Norge. Han benyttet fire eksempler fra musikklivet: Internasjonalt velrenommerte mennesker som har møtt en vegg av motvilje som i offentligheten utlegges som «samarbeidsproblemer». De reaksjonene som hittil er kommet på Åmås' innlegg har grepet fatt i de fire eksemplene, altså de fire personene, og utdypet hvorfor det ikke gikk an å samarbeide med nettopp disse personene: De var faktisk arrogante og umulige å jobbe sammen med. Uansett munner polemikken mot Åmås ut i konklusjonen om at Åmås' kritikk er et elitistisk gufs fra gamle dager. Og det sies rett ut: Hovedmålet er ikke å skape stor kunst, men å finne samarbeidsformer som bringer frem det beste i norske kulturarbeidere. Bemerk ordbruken. I Norge er hjernekirurger helsearbeidere. At man fremdeles opererer med noe så udemokratisk som en dirigent til å lede symfoniorkestre, tyder jo på at man ikke helt har sluppet ideen om at noen vet bedre enn andre. Og at man opererer med noe så kostbart som symfoniorkestre tyder på at man mener noen kulturkroner er bedre anvendt enn andre: Hvor mange sykehjemsplasser, unnskyld, rockegrupper kunne ikke staten ha holdt i live ved hjelp av alle pengene som brukes til et symfoniorkester?

AT NOEN VET BEDRE

enn andre, og at noe faktisk er kvalitativt bedre enn noe annet, det er tabu å hevde i Norge. Siden sosialdemokratenes naive drøm om å bringe den borgerlige kunstkulturen ut til folket havarerte en gang tidlig på 70-tallet (Gerhardsen måtte resignert innse at folket var mer opptatt av «sydfrukter»), har norsk kulturpolitikk ikke dreid seg om å frembringe det som er kvalitativt best. Det ville kunne virke folkefiendtlig. I forlengelsen av kampen for bedre hygiene og mentalhygiene har man i Norge vært fokusert på at kultur først og fremst er noe som gjør at folk trives. Siden folket ikke ville komme til kunstkulturen, fant man opp en kultur som kunne komme til folket. Det ordmagiske grepet var like genialt som platt. Man bare byttet ut to forskjellige betydninger av kultur: Kurvfletting, sprangridning og fotball er selvfølgelig også en del av kulturen, og den kunne fra 70-tallet av konkurrere på like fot med elitekunst om kulturkroner. Etter mye om og men har vi nå endelig fått et nytt operabygg, men den eneste debatten jeg kan erindre noe engasjement rundt i den forbindelse, har vært omkring hva annet enn opera og ballett man kan bruke det nye fine huset til: Ingen bør bli sjokkert om et gjenforent Dum Dum Boys spiller på åpningsfesten. Hvis man lurer på hvordan det står til med begrepet «kulturelite» i Norge, kan man gjøre et søk på www.google.com. De 30 første treffene er hovedsakelig fra Danmark og Tyskland. Det eneste norske treffet jeg fant, var fra en omtale på www.ballade.no hvor ordet var brukt retorisk og selvfølgelig med negativ valør.

KAMPEN MOT ELITEKULTUR

er det moderne Norges historie. Etter at de allierte vant krigen for oss, klarte vi å koble den allerede forhatte «eliten» til det menneskesynet som nazister og fascister hadde stått for. Vi kjempet for frihet og demokrati. Nazistene kjempet for ufrihet og forskjell på folk. At sentrale krigsvinnere som England og Frankrike ikke tolket seieren som et argument mot elitekultur, skyldes kanskje at disse landene ikke helt forstod hva de kjempet for og imot. I Norge er alle byer kulturbyer med sine kulturdager (lik en menstruasjonssyklus). Antallet kulturhistoriske museer er passert 1000. Antallet litterære priser er langt over 50 og stadig voksende. Tidsskrifter popper opp til stadighet. Og vi har en enorm flora av tabloidaviser. Her følges by og land hand i hand. Vi har selvfølgelig ingen eliteaviser (som Jostein Gripsrud nylig påpekte i en kronikk i Dagens Næringsliv). De norske avisene har et format som gjør at du kan bla i dem på bane eller trikk uten å forstyrre sidemannen som også er på vei opp til Nordmarka. De fyldigste bilagene til norske aviser er boligbilagene. Og hvis du lurer på hva du skal gjøre med boligen når du først har kjøpt den, kan du lese om det i Dagbladets nye søndagsmagasin: Du kan pusse den opp.

«Alt er like verdifullt». Det betyr ikke at nihilismen har seiret i Norge, det betyr at nordmenn har tatt konsekvensen av demokratiet fullt ut: Hver søndag kan man på NRK1, NRK 2 og TV2, samtidig, følge med på hvordan det går i norsk «eliteserie». Det er jo en guddommelig ironi. I Norge er det allmenn enighet om at det skal brukes store summer på å drive frem enere i idrettsgrener som 95 prosent av verden ikke bryr seg om. Ski og skøyter. Norsk alpinidrett var meget folkelig tidlig på 70-tallet: Erik Håkers og Odd Sørlis prestasjoner representerte vel omtrent det vi alle kunne ha klart. -Samtidig som man bestemte seg for å avvikle drømmen om å opplyse folket, bestemte man seg for å bruke masser av penger i 10-15 år på å utvikle alpinister i verdensklasse. Og det gikk jo bra.

ER DET MULIG

å tenke seg en tilsvarende satsing på skolevesen og kunst i verdens rikeste land? Neppe. Norsk kulturpolitikk dreier seg om at alt som folk holder på med er kultur, og å bringe frem det beste i kulturarbeiderne. Trivsel er stikkordet, og den som ikke trives er en elitistisk snobb.