Typisk norsk

PLANENE OM ET Norsk Rockmuseum er blitt en ren lokaliseringsdebatt. Kulturdepartementet har signalisert at det ønsker et populærmusikkarkiv og et museum/opplevelsessenter knyttet til den mest levende og største kulturformen gjennom 50 år. Departementet ga ABM Utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) i oppgave å utrede saken og innstille på plassering. Trondheim/Namsos, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Halden meldte seg på - og leverte ufullstendige søknader.

LIKEVEL KLARER ABM Utvikling å komme med en innstillingen: Norsk Rockmuseum bør ligge i Trøndelag - til tross for at den er tuftet på synsing og antakelser. Ikke at Trondheim/Namsos-alternativet var dårligere redegjort for enn de andre, men å trekke en konklusjon på så tynt grunnlag, er umulig. ABM Utvikling burde derfor sende søknadene i retur. Et hastverksarbeid er det siste vi trenger. Åge har rocket i 35 år, og holder fremdeles koken, så tid har vi nok av.

HVORFOR KAN man ikke samarbeide om ett rockmuseum til det beste for sjangeren, publikum og nasjonen. Vi er en lilleputtnasjon rent musikalsk. Vi er ikke dårlige, men vi er en folk som teller halvparten av enhver internasjonal storby. Men vi oppfører oss som afghanske krigsherrer, som strider og kjemper for hver sin lille tue. Istedenfor å bruke energien på å fortelle at vi er best, vi har historien/teknologien/best lokalisering/tettest befolkning osv., kunne ikke partene diskutert sammen og kommet med ett virkelig godt forslag som politikerne må ta seriøst.

DET ER TYPISK norsk å la det gå distriktspolitikk en enhver debatt. Hadde månen vært vår, ville patriotiske nordmenn hatt forslag om å legge museer og luftfartsverk dit - operaen også. Rocken er ingen norsk oppfinnelse - dens vugge er verken i Halden eller Trøndelag, så legg til side lokalpatriotisk stolthet. Dersom entusiastisk hoder forener krefter, så får vi et nasjonalt rockmuseum. Med krangling, stress og ufullstendige forslag, ender planene på dynga. Tror dere ikke politikere er glad for å slippe å bruke penger på dette.