Typisk norsk

UTDANNING: Gro var absolutt inne på noe da hun slo fast at det er typisk norsk å være god - i egne øyne. Til og med når vi gjør det dårlig er det egentlig fordi vi er så gode! Nei, jeg snakker ikke om et miserabelt vinter-OL der vi tapte fordi vi har bedre sportsånd og bruker mindre dop enn andre, det dreier seg om noe mer alvorlig: kollapsen i det norske utdanningssystemet. Som forklaring på hvorfor norske elever og studenter gjør det så dårlig (og ikke bare i realfag) får vi stadig høre at det er fordi norske elever har «andre» kvaliteter enn de målbare, ikke minst det at de er så «kritiske».

PÅSTANDER om slike ikke-målbare kvaliteter er lett å komme med, men det forbauser meg at en realist som Svein Søberg (29/3) gjør dette. Hvor er empirien for å påstå at norske elever er mer kritiske eller selvstendige enn andre? At de har mindre respekt for kunnskap enn elever i andre land? Det er i så fall ikke rart, ettersom vi i en årrekke har fortalt at kunnskap ikke er så farlig. Er det fordi norske elever er så «kritiske» at de stemmer FrP ved skolevalg? Eller at interessen for miljøvern er så liten? Eller at de bruker tusenvis av kroner på merkevarer for å se ut akkurat som andre? Eller er dette et utilsiktet resultat av en norsk skolepolitikk der kravene til kunnskap er blitt stadig mer nedtonet? Sjøberg og andre burde vite at «kritikk» uten kunnskap er det samme som fordommer. Ole Paus skrev engang at «et rykte vil ha det til at jorden er rund, men man tror ikke på hvasomhelst i Elverum». Som forskningsjournalist gjennom mange år vet jeg at dette gjelder ikke bare i Elverum: En internasjonal undersøkelse viste nylig at Norge var i særklasse når det gjaldt mistro til evolusjonslæren, selv om vi i samme undersøkelse fremstår som et lite religiøst land. Er det den slags kunnskapsløs «kritiskhet» Sjøberg mener vi skal ta vare på?

DEN NORSKE sjølgodheten blir nesten usmakelig når man fremhever de «norske kvalitetene» overfor andre kulturer. Sjøberg bruker her Asia, og spesielt Singapore, som et skremmebilde. Han maner fram bildet av puggende roboter uten selvstendighet. Og selvfølgelig kan vi le av asiater på tur i Norge, der de alle skal knipse det samme bildet. Men å tro at den norske individualismen nødvendigvis er så mye bedre, er farlig. For denne selvstendigheten er ofte svært overfladisk: Norge er egentlig et svært konformt samfunn, med stor grad av politisk, akademisk og ideologisk korrekthet. Og snart vil det være asiatene som ler av oss, når vi har kjørt det norske samfunnet i grøfta pga kollapsen i utdanningssystemet, og vi må hente ingeniører og leger fra andre land. For faktum er jo ikke som Sjøberg påstår, at universitetene er dårlige i Singapore: NUS var nylig på 18.plass på en verdensrankning, mens norske læresteder knapt kommer med blant de 200 beste! Og å snakke om dårlige språkkunnskaper i et land der de fleste snakker minst to språk er lite troverdig. Men slike argumenter hjelper vel ikke i Elverum. Der er vi jo best fordi vi er dårligst. Les Sjøbergs kronikk på dagbladet.no/meninger