MER MAKT: President Recep Tayyip Erdogan har fått mer makt etter at han udemokratisk avsatte statsministeren, og kan nå beholde sin maktposisjon helt til 2029. Foto: Kayhan Ozer / NTB Scanpix
MER MAKT: President Recep Tayyip Erdogan har fått mer makt etter at han udemokratisk avsatte statsministeren, og kan nå beholde sin maktposisjon helt til 2029. Foto: Kayhan Ozer / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Tyrkia

Tyrkia bør kastes ut av Nato

Tyrkia truer europeiske land og har ingenting i forsvarsalliansen å gjøre.

Meninger

Nato er en forsvarsallianse som skal forsvare medlemslandene. Nato skal arbeide for verdier som demokrati, ytringsfrihet og andre menneskerettigheter. Tyrkia motarbeider samtlige verdier og tilliten til sine allierte. Nato er best tjent uten Tyrkia.

Tyrkia har gullpokal i å fengsle journalister, og utrolige 1/3 av alle verdens fengslede journalister sitter i tyrkiske fengsler. President Recep Tayyip Erdogan har fått mer makt etter at han udemokratisk avsatte statsministeren, og kan nå beholde sin maktposisjon helt til 2029. Samtidig er Europa truet av terroraksjoner utført av terrorister som får enkel passasje gjennom Tyrkia. Det er urovekkende at Tyrkia i altfor lang tid har tillatt en ukontrollert strøm av ulovlige migranter til Europa.

Tyrkiske styresmakter har i tillegg ved flere anledninger truet europeiske land. Uttalelser som å åpne migrantstrømmer dersom Europa ikke betaler penger til Tyrkia er totalt uakseptabelt.

Tyrkisk medlemskap gir definitivt Nato en strategisk posisjon i regionen sett i et militært perspektiv. Oslo FpU mener at denne fordelen ikke veier opp for ulempene med tanke på at islam får en stadig sterkere posisjon i Tyrkia, deres retorikk mot Europa og vestlige land og usikkerheten dette skaper for Norge og Nato. Oslo FpU mener derfor at Nato ikke er tjent med et tyrkisk medlemskap.

Tyrkias opptreden, både internasjonalt og nasjonalt, gjør det stadig mer tydelig at Nato er bedre tjent uten Tyrkia. Det er mye bedre med et tryggere Europa og en tryggere forsvarsallianse, som ivaretar dets medlemmers interesser. Derfor sier Oslo FpU nei til Tyrkia i Nato.