Tyrkias plan om å angripe PKK i Irak

«Støtter Tyrkia fullt ut. PKK er en terrororganisasjon som myrder fordi de synes det er morsomt. De finansierer sin terror ved heroinsmugling til vesten. Tyrkia tar på seg en viktig oppgave i kampen mot terror. De burde ha alles støtte!!!

Peter North

«Dette er avtalt spill. Tyrkia trosser ikke USA, ikke med 150 000 soldater og en mengde stridsvogner. Når vi samtidig vet at Tyrkia har en EU-forhandlig pågående, så ligger det vel i kortene at USA garantert trekker i trådene her.

Muzi «Terrorister, eller frihetsforkjempere? Var norske Milorg en terroristorganisasjon når de førte en geriljakrig mot Tyskland under andre verdenskrig?

Johan «PKK er en terrororganisasjon som putter bomber i søppelkasser for å ramme sivile, blant annet turister. Ikke trekk Milorg inn i dette!

Peter North «Kurdere ønsker ikke frihet, de ønsker bare at deres diktaturiske syn skal styre.