Tyvtitteren

De fleste tyvtitterne er unge mennesker i etableringsfasen. Årsaken er ofte at mange ikke er klar over meldeplikten.

Klappjakt på tyvtitterne

75 prosent av dem som blir nyregistrert som lisensbetalere er i aldersgruppa 20 til 40 år. 65 prosent av disse igjen er mellom 25 og 35 år, har NRK funnet ut på bakgrunn av sin kontroll- og kampanjevirksomhet.

- Vi finner tyvtitterne over hele Norge, men andelen er størst i de befolkningsrike områdene, sier Freddy Lysfjord ved NRKs avdeling for lisensinnkreving.