Uakseptabel vold

«Ta ham, han er jøde!». Dette er ikke en replikk fra Max Manus-filmen, men ord som falt på Burger King i Oslo 8. Januar 2009. Denne dagen ble Karl Johan forvandlet til nærmest en krigssone. En støttemarkering for Israel foran Stortinget, ble møtt med trusler og vold fra motdemonstranter. Ordene innledningsvis var rettet mot en eldre mann som bar på Israels flagg. Noen forsøkte å berolige med at mannen var norsk og ikke jøde. Det endte med at han ifølge Dagbladet ble slått og sparket av 5-6 personer, før han ble reddet av to muslimer. Fotografer og journalister ble også angrepet, i tillegg til politiet. Vindusruter langs Karl Johan ble knust. De som sto bak var i hovedsak unge personer med flerkulturell bakgrunn. Noe av det samme skjedde lørdag 10. januar. 12-åringer som var med forteller til Dagbladet at de fikk beskjed av eldre ungdommer om å «Dra til Blindern og jakte på jøder».

Vi må ha respekt for at folk kan ha ulike meninger om Gaza-konflikten og andre politiske saker, men vi må vise nulltoleranse mot vold. Derfor er det opprørende når Anders Heger, paradoksalt nok leder for Norsk PEN, skribent- og ytringsfrihetsorganisasjonen, forsøker å bortforklare volden med at Israelsmarkeringen var provoserende. Ytringsfrihet handler nettopp om å tolerere de meningene man ikke er enig i. SV-politikeren Akhtar Chaudry sier på sin side til Dagbladet at politiet provoserte ungdommene. Politiet gjorde tvert imot en meget solid og profesjonell innsats for å beskytte folk og eiendom, og fortjener honnør, ikke kritikk. Vold mot andre demonstranter, pressefolk og politi kan ikke forsvares eller bortforklares. Saklig diskusjon om israelsk politikk må ikke få gå over til antisemittisme og rasisme for å legitimere vold mot jøder. Her er det grunn til å advare mot Hamas. Hamas ble dannet som en islamistisk motvekt mot det sekulære PLO, og senest for noen dager siden gikk en av lederne i Hamas ut og sa at alle sivile jøder er legitime mål for terror. Dette er totalt uakseptabelt av flere grunner, og overser også det faktum at det blant jøder er ulike syn på det den til enhver tid sittende israelske regjering gjør.

Khadafi Zaman sa i en kommentar på TV2 6. januar at han var urolig for noe av det unge norske muslimer har skrevet på ulike nettsteder den siste tiden. Forskere advarer nå mot at sint, norsk minoritetsungdom kan bli rekruttert til islamistisk terror. Jeg vil derfor fremme forslag om at regjeringen lager en handlingsplan mot antisemittisme som kan forebygge en utvikling som ingen er tjent med. Vi må ikke få franske tilstander, hvor flere tusen jøder har sett seg nødt til å flytte fra landet de siste årene på grunn av den sterke og til dels voldelige antisemittismen i landet.

Vi visste fra før at noen innen Blitz-miljøet ofte foretrekker å bruke vold fremfor argumenter. Hendelsene den siste tiden viser at vi også har en jobb å gjøre med å integrere enkelte innvandrerungdom bedre i det norske samfunnet, et samfunn der demokratiske verdier som ytringsfrihet og toleranse er helt grunnleggende verdier som gjelder for alle uansett bakgrunn.

KrF ønsker våpenhvile i Gaza-konflikten snarest mulig for å få slutt på de store sivile lidelsene som følge av krigen. Vi har foreslått at Norge bør delta i en fredsbevarende styrke i Gaza for å bidra til fred. La oss derfor samle oss om tiltak for å få slutt på krigen, støtte arbeidet for en forpliktende våpenhvileavtale og legge grunnlaget for en mer varig fredsløsning i Midt-Østen. Og i demokratiets og ytringsfrihetens navn må vi kunne tolerere at det kan være ulike meninger om bakgrunnen for konflikten.