NY E18: «Et allerede belastet samferdselssystem må bygges ut for å kunne klare økningen i jobbreiser og næringstrafikk. E 18 bør realiseres nå.» Foto Stein J. Bjørge
NY E18: «Et allerede belastet samferdselssystem må bygges ut for å kunne klare økningen i jobbreiser og næringstrafikk. E 18 bør realiseres nå.» Foto Stein J. BjørgeVis mer

Uansvarlig å nedskalere E18!

Hva er miljøargumentene for å ha disse stående i lange køer sju dager i uka?

Debattinnlegg

Dagbladet skrev 11. mai om «uansvarlige Høyre», som ønsker å oppgradere Norges viktigste vei. Virke mener det uansvarlige vil være å stanse prosjektet. Ny E18 er viktig for miljøet, for innbyggerne og for næringslivet. Hvor miljøvennlig fremtidens veier blir, er først og fremst avhengig av hvordan teknologien utvikler seg.

Bussveien, som gir bussene en vei fri for alle annen trafikk, er det mest vesentlige grepet med ny E18. Dersom bussveien ikke blir realisert, vil bussene fortsette å stampe i kø inn og ut av Oslo, med biler som krysser kollektivfeltet på vei av og på motorveien. Busstrafikken på Vestkorridoren skal øke i årene fremover, for å ta unna trafikkveksten som kommer som følge av en sterkt økende befolkning. 

For å løse problemet som oppstår for el-biler og næringstrafikk har Naturvernforbundet i sitt forslag til løsning foreslått å iverksette en prøveordning der ett felt i hver retning reserveres elbiler og øvrige personbiler med minst tre personer om bord samt alle næringstransporter. Dette betyr at det blir ett - 1 - felt igjen til resten. Når nye E18 skal stå klar i 2029 er det grunn til å tro at all trafikken er null- eller lavutslippsbiler. Hva er miljøargumentene for å ha disse stående i lange køer sju dager i uka? Er det uansvarlig å mene at dette ikke er en god løsning for fremtiden? 

En vesentlig del av Oslopakke 3 skal brukes på en ny T-bane tunnel i sentrum, Fornebubanen og sykkelveier. Nye E18 har en stor kostnad, men i motsetning til kollektivprosjektene er størstedelen av prosjektet finansiert med brukerbetaling gjennom bompenger. Bompengene skal også brukes til å betale for kollektivtrafikk. Uten ny E18 blir grunnlaget for brukerbetaling kraftig redusert, og det vil også gå ut over kollektivsatsingen. En enighet om en ny Oslopakke 3 med realisering av E 18 og tilhørende forhøyete bompenger, vil gi mer penger til kollektivprosjekter. 

Nye E18 skal motvirke støy og lokal luftforurensning rundt E18. Blant annet ved å redusere presset på lokalveiene i Asker og Bærum. Naturvernforbundet har laget en plan de hevder skal koste 15 milliarder der dette løses med tunneler eller lokk. Løsningen inneholder også sykkelveier og bussmating til større stasjoner. Den legger løser imidlertid ikke av- og påkjøring som krysser bussfil, og tilhørende miks med bussene som forsinker dem. 

Befolkningen i Oslo vil trolig passere 830.000 i 2040, mens befolkningen i Akershus trolig ha passert 750.000 i samme periode.  Mot 2040 vil regionens næringstrafikk stige med 74 prosent. Persontrafikken må løses med kollektivreiser med buss, tog og bane. Dersom folk skal velge bussen tror vi det krever at bussen kommer frem, og ikke stanger i kø. Det vil bussveien på E 18 legge til rette for. De bilene som skal kjøre på E18 Vestkorridoren når den står ferdig i 2029, vil være null- eller lavutslippsbiler dersom det legges til rette for det.  Et allerede belastet samferdselssystem må bygges ut for å kunne klare økningen i jobbreiser og næringstrafikk. E 18 bør realiseres nå.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.