-  Uansvarlig å snylte

Christian Vennerød, som skrev boka «Arbeid mindre, lev mer!», er svært kritisk til Maiers budskap.

-  Jeg oppfatter det slik at Corrine Maier oppfordrer til snylting, og det er ikke noe vi bør gå inn for. Vi er selv ansvarlige for våre liv og hvordan vi innretter oss, og kjeder man seg på jobb, er det best å finne på noe annet. Den som ikke føler mening med sitt arbeid, kan jo skifte jobb, eller starte egen bedrift, sier økonom og forfatter Christian Vennerød.

I 1982 skrev han boka «Arbeid mindre, lev mer!».

-  Jeg oppfordret ikke til ansvarsfraskriving, men til å få styrt samfunnet i retning av mindre arbeid, mer fritid, større fleksibilitet, mer mening. Og slik har jo utviklingen faktisk gått siden jeg skrev den boka, sier Wennerød.