PASS-SJEF: - Behovene for å styrke kvaliteten og sikkerheten i norsk passutstedelse har vært kjent i flere år, skriver Per-Willy Amundsen. Foto: Agnete Brun
PASS-SJEF: - Behovene for å styrke kvaliteten og sikkerheten i norsk passutstedelse har vært kjent i flere år, skriver Per-Willy Amundsen. Foto: Agnete BrunVis mer

Debatt: Sentralisering

Uansvarlig forenkling om pass

Som justis- og beredskapsminister er jeg opptatt av at publikum får dekket sitt behov for et trygt pass med høy internasjonal tillit på en god og forsvarlig måte.

Meninger

Jenny Klinge fra Senterpartiet mener i Dagbladet 27. september at det vil bli for vanskelig for nordmenn å skaffe seg pass, men hun ser ikke ut til å bry seg om at passene har høy kvalitet og sikkerhet.

Jenny Klinge stiller seg uforstående til at alle nåværende passkontor ikke kan fortsette å utstede pass og hevder at «[d]et er nye krav til kvalitet som visstnok skal ligge bak».

Det stemmer ikke. Behovene for å styrke kvaliteten og sikkerheten i norsk passutstedelse har vært kjent i flere år, og ble blant annet påpekt av Riksrevisjonen i 2015. Det er nødvendig å øke sikkerheten i lokalene, øke kvalitetskravene i saksbehandlingen og få på plass nye systemer og nytt utstyr, og disse utbedringene inngår i en større reform for å øke kvalitet og sikkerhet i ID-arbeidet.

Som justis- og beredskapsminister er jeg opptatt av at publikum får dekket sitt behov for et trygt pass med høy internasjonal tillit på en god og forsvarlig måte. Det skal vi også sørge for i det omfattende planleggingsarbeidet rundt nye passkontor som nå pågår.