ETTERLYSER EN MER NYANSERT DEBATT: som også handler om hvordan et forbud vil påvirke dem det gjelder. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
ETTERLYSER EN MER NYANSERT DEBATT: som også handler om hvordan et forbud vil påvirke dem det gjelder. Foto: Lise Åserud / NTB ScanpixVis mer

Nikabforbud:

Uansvarlig lovforslag om heldekkende ansiktsplagg

Man må vite hvordan et forbud mot heldekkende ansiktsplagg vil påvirke de det angår før loven endres.

Meninger

FrP kritiserer NSO fordi vi mener regjeringens forslag om et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg for studenter i høyere utdanning ikke har et solid faglig grunnlag. I regjeringens eget høringsnotat står det at «Forskning gir altså ingen klare indikasjoner for at nikab og burka faktisk kan utgjøre en hindring for full deltakelse i og utbytte av undervisningssituasjonen».

HL-senteret, som har bidratt til høringsnotatet, peker på flere mulige konsekvenser av et forbud, som stigmatisering, utenforskap og at kvinner blir pasifisert og presset inn i en offerrolle når personlige valg og motivasjon for bruk av plagget avfeies.

Marianne Andenæs, leder i NSO.Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO
Marianne Andenæs, leder i NSO.
Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO Vis mer

Dagens ordning, med lokal tilpasning, gir mulighet for dialog med de det angår på en måte som ikke er mulig med et generelt forbud. Dialogen er nødvendig for at kvinnene ikke skal oppleve forbudet som diskriminerende, skriver HL-senteret.

NSO etterlyser en debatt som ikke kun handler om hva majoriteten opplever når andre bruker heldekkende ansiktsplagg, men også hvordan de det angår vil oppleve et forbud. Hvis staten skal begrense individets frihet, som å bestemme hvordan studenter kan kle seg, må det være riktig. Regjeringens høringsnotat gir ikke den tryggheten, tvert imot.

For oss handler denne debatten om at vi ønsker et inkluderende og mangfoldig akademia, og vi setter spørsmål ved om et generelt forbud er riktig virkemiddel. Vi mener dagens ordning er bedre.