Oslo  20160511.
Finansminister Siv Jensen holder revidert nasjonalbudsjett 2016.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20160511. Finansminister Siv Jensen holder revidert nasjonalbudsjett 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Uansvarlig politikk

Regjeringens oljepengebruk kan ikke vare.

Meninger

Regjeringens feil ligger ikke først og fremst i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det går ikke bra i norsk økonomi om dagen.

Arbeidsledigheten er høy og forventa vekst er lav. Pengepolitikken er nær brukt opp nå som renta nærmer seg null. I mangel på reell beskatning av bolig, vil det være stor risiko forbundet med en lavere rente. Det vil kunne bidra til en boligboble.

I en slik situasjon er det gode grunner for å ta i bruk finanspolitikken for å stimulere til mer vekst og få ned arbeidsledigheten. På papiret ser det også ut til å være det regjeringa gjør. Den øker uttaket av oljefondet med 10 milliarder kroner. Til sammen bruker regjeringa 205,6 milliarder i oljepenger, en åttendedel av budsjettet.

Regjeringen selger inn budsjettet som et motkonjunkturtiltak ment for å redusere arbeidsledigheten, som er spesielt stor på Sør- og Vestlandet. Sannheten er at tiltakspakken er mager.

Det er lite som gjøres for å møte de særskilte utfordringene norsk økonomi står overfor. Oljepengebruken stammer snarere fra at staten ikke møter reduserte inntekter med kutt i utgiftene, slik landene rundt oss er nødt til å gjøre.

Det kommer med noen farer. Det kan hindre omstillingen vi er inne i. Oljepengebruken risikerer å styrke krona, noe som vil svekke konkurranseutsatte bedrifter.

Den betydelige oljepengebruken er heller ikke bærekraftig på sikt. Reversen må komme, og jo mer oljepenger vi bruker nå, jo hardere vil innstrammingen måtte bli. Det vet investorene, som dermed kan miste lysten på å investere i norske arbeidsplasser, selv om skattereformen skal ha den motsatte virkningen.

Det tredje problemet er at oljepengebruken ikke er spesielt målrettet eller midlertidig. Det meste av økningen går til å opprettholde de løpende utgifter. Gitt at vi om et par år skal tilbake til normalen, kunne dette forsvares siden det sikrer arbeidsplasser i en vanskelig økonomisk situasjon. Men vi vet at vi om ikke lenge er nødt til å kutte i både oljepengebruk og offentlige utgifter. Også dette vil bare bli tøffere jo lenger vi venter.

Og da forstår vi hvorfor problemet ikke først og fremst er revidert budsjett, men regjeringens helhetlige økonomiske politikk siden de kom til makta i 2013. De har brukt 70 milliarder kroner mer fra Oljefondet enn den rødgrønne regjeringen på tre år.

Det er totalen av denne pengebruken som blåser opp kostnadene. Regjeringa må virkelig håpe skattekuttene får den virkningen de håper. De som skal rydde opp etter regjeringens hjemme alene fest, får nok å stri med.