Uansvarlig skolerangering

SKOLE: Dagbladet brakte 13. november en stor oversikt over «10 på topp»- og «10 på bunn»-skoler, basert på poengsummer på de nasjonale prøvene. Oppslaget er et grelt eksempel på uansvarlig og skadelig bruk av de nasjonale prøvene.

Først og fremst er det skadelig fordi det setter elever i gapestokken. Det elever trenger for å kunne lære, er å oppleve riktig balanse mellom krav og mestring og å få god veiledning og oppmuntring til hjelp i arbeidet. Alle kan ikke nå like langt, men alle må møte forventninger som de kan strekke seg etter, og få hjelp til å nå så langt det er mulig. Nasjonale prøver skulle være et hjelpemiddel for skolene i læringsarbeidet.

Misbruk av den typen Dagbladets oppslag representerer bidrar ikke til å støtte skolenes faglige arbeid med å styrke undervisningen, det bidrar tvert imot til å gjøre skolenes arbeid vanskeligere.

Å gi skoler vinner- og taperstempel har vært forsøkt i mange land, på ulikt grunnlag. Vi kjenner ikke til noe tilfelle der slik rangering har bidradd til at elevene faktisk lærer mer. Det finnes derimot en rekke eksempler på at rangering har bidradd til marginalisering og utstøting av elever, og dermed til i sterk grad å redusere deres læringsmuligheter.

Dagbladets oppslag er på denne måten til skade både for elever og for skolens arbeid. Det er uansvarlig.