ANSVARLIG: Miljøpartiet De Grønne, ikke Høyre, er det ansvarlige partiet i Oslo og Akershus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
ANSVARLIG: Miljøpartiet De Grønne, ikke Høyre, er det ansvarlige partiet i Oslo og Akershus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Uansvarlige Høyre

Høyre forsøker å selge en storstilt veiutbygging som et miljøprosjekt. Vi bør ikke la oss lure.

Kommentar

Det er lett å ta klima- og miljøutfordringene på alvor så lenge det ikke får konsekvenser for andre ting vi ønsker å oppnå. Behovet for å være grønne uten kostnad får oss til å tro på fortellinger om at vi ikke trenger å velge.

I forhandlingene om Oslopakke 3 forsøker Høyre å servere oss en slik uvirkelig historie om hvordan en storstilt utbygging på E18 inn til Oslo, med en prislapp på 40 milliarder kroner, egentlig er et miljø- og byutviklingstiltak.

Hensynet til klima er nødt til å påvirke alle valg vi gjør. Jo mer denne innsikten siver inn hos våre folkevalgte, jo mer kreative vil de bli når de forteller oss at det vi allerede gjør er snarveien til å redde klima. Vi bør ikke la oss lure.

Forhandlingene om Oslopakke 3 har foregått i en årrekke og det er allerede brukt 26 milliarder kroner på tiltak for å bedre kollektivtilbudet og veiene vi kjører på (se pdf side 14).

Oslopakkene er overordnete planer for å bygge ut trafikknettet i Oslo og Akershus. Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune står for planleggingen og den delen av finansieringen som ikke tas av bilistene gjennom bompenger.

Pakken har allerede vært innom Stortinget ved to anledninger, men nå skal den reforhandles. Forhandlingene hadde egentlig frist 10. mai, men grunnet uenighet om E18-utbyggingen fortsetter forhandlingene.

Utbyggingen av E18 Vestkorridoren har fått mye medieoppmerksomhet. Tydeligst har frontene stått mellom Miljøpartiet De Grønne i Oslo og Akershus Høyre.

Sannheten er imidlertid at et bredt flertall i Oslo bystyre lenge har vært bekymret for at prosjektet er for dyrt. De frykter også at utbyggingen vil bringe med seg mer trafikk, samt at den vil gå på bekostning av en nødvendig satsing på kollektivtrafikk. Etter at det rødgrønne byrådet kom til makten har de vært klar på at biltrafikken skal ned med en tredel innen 2030.

Oslobyrådet har sitt på det rene når de ikke vil gå med på en veiutbygging som vil øke kapasiteten. Mer biler på veien vil gi økte klimagassutslipp. Det er i strid med Klimaforliket i Stortinget og det er i strid med målene for Oslopakke 3.

Så hvordan kan Høyre og Akershus fylkesting forsvare utbyggingen når de allerede har gått med på all transportøkning skal tas av kollektivtrafikk, gange eller sykling (se pdf, side 31)?

Den hyppigst oppgitte grunnen er at E18-utbyggingen vil legge flere strekninger i tunnel, noe som vil redusere støy og muliggjøre byutvikling på lokket. Men bak ligger også et håp om at flere felt vil få bukt med køene ved å få en mer effektiv avvikling av trafikken inn og ut fra Oslo.

Det er ingen som bestrider at det bør tas grep for å motvirke støy og lokal luftforurensing rundt E18. Det er også mulig at det å legge deler av strekningen i tunnel vil kunne gjøre situasjonen bedre for noen av naboene til veistrekningen når byggingen blir ferdig om en 10- 15 års tid.

Problemet er at Høyre ikke kan ha vurdert om gevinsten kan forsvare prislappen. Den foreslåtte veiutbyggingen beregnes nemlig til å være et soleklart samfunnsøkonomisk tapsprosjekt (se pdf side 268).

Det står også i veien for andre viktige og mer lønnsomme prosjekter. For de førti milliardene en ny E18 er tenkt å koste, kunne en heller fått en ny sentrumstunnel, Fornebubanen og en haug med nye sykkelveier.

Prislappen er ikke det eneste problemet med Høyres plan. Den er heller ikke internt konsistent. Isolert sett vil veiutbyggingen øke trafikken med 40 prosent (estimert til 50 prosent på side 44 i pdf her, men senere nedjustert). Men det er det ingen som vil ha noe av.

Høyre har derfor lovet å øke bompengene for å redusere trafikken ned til dagens nivå. Det må gjøres permanent for at den nye veien ikke skal føre til at flere kjører bil, noe som trolig vil ende med like mye kø som i dag, bare med mange flere i køen.

Økte bompenger gir mening. Settes bompengene høyt nok, vil trafikkmengden kunne holdes på dagens nivå. Men som professor Petter Næss sier: Hva er da poenget med å øke kapasiteten?

Det er heller ikke troverdig at Høyre skal gå inn for å øke bompengene fra dagens 40 til 120 kroner for å få ned trafikken. De har både vært negative til å binde seg til å holde bompengene høye og har tidligere vært negative til rushtidsavgifter fordi det plager bilistene.

En fornuftig trafikkpolitikk må sette klima og miljø først. Køene kan fjernes ved å innføre bompenger som varierer med mengden biler på veiene. Men det er Høyre mot.

Det er ikke bilveier vi mangler, men et effektivt kollektivtilbud og gode sykkelveier. Det står Høyre i veien for om de skal tviholde på en ny og større E18.

Vi blir stadig flere som skal jobbe og bo i de største byene. Da kan ikke transporten skje med bil. Kollektive og miljøvennlige transportløsninger er framtida. Det må gjenspeiles i politikernes prioriteringer.