- Ubegrunnet svartmaling

Kulturforsker Georg Arnestad går hardt ut mot det såkalte Kulturløftet. Svartmaling av de rødgrønnes innsats, mener kulturdepartementet.

Harde tak: Statssekretær Kjersti Stenseng ber kulturforsker Georg Arnestad begrunne kritikken mot rødgrønnes kulturpolitikk bedre. Til venstre, tidligere kulturminster Anne Enger som la fram Enger-utvalgets utredningen av Kulturløftet tidligere i år. Foto: Jacques Hvistendal / Dagbladet
Harde tak: Statssekretær Kjersti Stenseng ber kulturforsker Georg Arnestad begrunne kritikken mot rødgrønnes kulturpolitikk bedre. Til venstre, tidligere kulturminster Anne Enger som la fram Enger-utvalgets utredningen av Kulturløftet tidligere i år. Foto: Jacques Hvistendal / DagbladetVis mer

(Dagbladet):- Jeg mener dette i stor grad er ubegrunna svartmaling av regjeringas innsats for kulturen, sier Kjersti Stenseng, statssekretær i kulturdepartementet.

I gårsdagens Dagbladet gikk Georg Arnestad, kulturforsker ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, hardt ut mot Kulturløftet, som har vært de rødgrønnes felles plattform for å styrke kulturen siden 2005.

Nå slår kulturdepartementet tilbake.

Kraftig skyts Til tross for at Arnestad ga tommelen opp for de økte bevilgningene, omtalte han blant annet biblioteksatsingen som totalt mislykket, etterlyste kvalitetsmål, sa at Kulturloven er praktisk verdiløs, arbeidet med kultur for barn og unge var for dårlig, og ønsket en debatt om hvor stor bit av kulturmidlene som går til idretten.

Stenseng mener kritikken ikke holder mål.

- Paradoks - Ta for eksempel folkebibliotekene. Siden 2005 da vi lanserte Kulturløftet har det samlet vært en 60 prosent økning i tildelingene til biblioteksektoren. Og Innbyggerundersøkelsen som kom før ferien, viser at nettopp bibliotekene er den offentlige tjenesten folk er mest fornøyd med.

- Men Enger-utvalget, som gransket effektene av den rødgrønne kulturpolitikken, trakk også fram at bibliotekene, og det de kalte «den kulturelle grunnmuren», var nedprioritert?

- Det har vi registrert, og vi har en klar ambisjon om å styrke både grunnmuren og det lokale kulturlivet ytterligere i årene som kommer.
Men når Arnestad sier det er for enkelt å løfte ansvaret for bibliotekene over på kommunene, vil jeg si til ham at det faktisk er sånn at bibliotekene er et kommunalt ansvar. Og hvis det står så dårlig til som han hevder, er det litt av et paradoks at innbyggerne er så fornøyd med tilbudet.

- Grundig prosess - Arnestad mener lite tyder på at kulturministeren har tatt kritikken fra Enger-utvalget på alvor?

- Hvor han har det fra kan man jo bare lure på. Vi har hatt en grundig prosess i etterkant av Enger-rapporten, og tatt i mot innspill fra store deler av kulturlivet. Det tar vi med oss inn i Kulturløftet 3 som lanseres neste måned, sier Stenseng.  

- Hva med kulturloven. Er den kun symbolsk?

- Det er en åpen lov, men den har forankra og tydeliggjort ansvaret det offentlige har for kulturen. Det mener vi er viktig. Det har vært diskusjoner om loven burde vært skrudd mer til, men vi ønsker heller ikke å detaljstyre kommunene gjennom lov. Å si at loven er verdiløs, mener jeg er feil.

- Ikke i mål Når det gjelder arbeidet for barn og unge medgir Stenseng at de ennå ikke er i mål. Det er fortsatt for få plasser og lange ventelister til kulturskolene, men hun framhever satsinga på den kulturelle skolesekken, som i 2013-budsjettet ble styrka med 26 millioner.

Slår tilbake: - Kulturen var en sektor som hadde behov for et stort økonomisk løft. Det har den fått, og er nå en sektor som blomstrer, sier Kjersti Stenseng, statssekretær i kulturdepartementet. Foto: NTB Scanpix
Slår tilbake: - Kulturen var en sektor som hadde behov for et stort økonomisk løft. Det har den fått, og er nå en sektor som blomstrer, sier Kjersti Stenseng, statssekretær i kulturdepartementet. Foto: NTB Scanpix Vis mer

- Den er kanskje vår viktigste arena for formidling av kultur til barn og unge. Vi har også sørget for mer kultur rettet mot barn og unge gjennom de etablerte kulturinstitusjonene, sier statssekretæren.

Hun understreker at de ennå ikke er i mål med alt de ønsker å få til, men forteller at de rødgrønne vil fortsette å styrke kulturen, blant annet gjennom økte bevilgninger i åra som kommer.

- Blomstrer - Det var en sektor som hadde behov for et stort økonomisk løft. Det har den fått, og er nå en sektor som blomstrer. Som sagt mener jeg dette tenderer mot svartmaling og dårlig begrunnet kritikk fra Arnestad.

- Hva kan vi forvente av Kulturløftet 3?

- Vi ønsker å holde fast på målet om at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur, og vi svarer på noe av det Enger-utvalget tar opp. Ut over det vil vi vente litt med detaljene, sier Stenseng.

Kritisk: Kulturforsker Georg Arnestad mener det er bra at kulturen får stadig større bevilgninger, men har likevel mye å utsette på de rødgrønnes innstats. Foto: Arne Stubhaug
Kritisk: Kulturforsker Georg Arnestad mener det er bra at kulturen får stadig større bevilgninger, men har likevel mye å utsette på de rødgrønnes innstats. Foto: Arne Stubhaug Vis mer