Uberørte av blodig tiltale

Viggo Kristiansen (21) og Jan Helge Andersen (20) risikerer 21 års fengsel for drap på to unge jenter i Baneheia. Det skulle man ikke tro når man så dem på første dag av rettsaken i går.

KRISTIANSAND (Dagbladet): Store kriminalsaker kommer nesten alltid som et antiklimaks når de tiltalte blir stilt for retten. Navnene fra den grusomme gjerningsbeskrivelsen kommer inn i rettssalen som vanlige unge menn og blir møtt med juridisk korrekt høflighet. Som Viggo Kristiansen, som nesten ubemerket kommer inn og setter seg. Og Jan Helge Andersen, som fomler litt før han kommer seg på plass.

Det er en fortettet stemning i Kristiansand byrett, men de to guttene på tiltalebenken virker nesten uberørte av en rettssal fullsatt av pressefolk og en domstol med lange rader av svarte kapper.

PÅ MOTSATT SIDE av salen sitter mødrene og stefedrene til de to jentene de er tiltalt for å ha voldtatt og drept, men selv setter de seg ved siden av sine advokater som om de møtte til en skoletime. De står oppreist, men tilsynelatende uberørte mens førstestatsadvokat Edward Dahl leser tiltalebeslutningen.

Dommeren er vennlig når han spør om navn og alder. Og når han spør om de erkjenner straffskyld. Sorenskriver Jørn Ree gjentar de lavmælte svarene fra Andersen for å være sikker på at han har fått det hele korrekt. De to tiltalte blir behandlet som vanlige unge menn. Som uskyldige til det motsatte er bevist, men rettssaken har en undertone av grusomhet som gjør den juridiske høfligheten nesten uvirkelig.

For der og da blir tiltalen for første gang lest opp for offentligheten. Gjerningsbeskrivelsen med voldtekt og knivdrap på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen og åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen forteller om det overlegg og den grusomhet påtalemyndigheten mener begge tiltalte utviste i Baneheia denne fredagskvelden i mai i fjor. Tiltalen kan ikke gjenfortelle angsten og smerten, men selv disse juridisk ordknappe avsnittene gjør at vi kjenner kvalme.

I SNART ETT ÅR har de drepte barnas foreldre og foreldre, barn og voksne i hele landet ventet på svaret på hva som skjedde i Baneheia. Tiltalebeslutningen er ett av svarene, men inntil videre bare påtalemyndighetens svar. De bygger i hovedsak tiltalen på forklaringen fra den 20 år gamle bakerlærlingen Jan Helge Andersen. De tror ham når han forklarer seg om Viggo Kristiansens brutale handlinger, men ikke når han forteller om sin egen rolle. Kristiansen har siden arrestasjonen i september i fjor hardnakket nektet enhver befatning med Baneheia-saken, og nekter skyld også når han får tiltalen opplest i retten.

Andersen erkjenner seg bare delvis skyldig. Han erkjenner forsettlig drap på Stine Sofie Sørstrønen og utuktige handlinger, men det han egentlig tilstår er å ha vært et redskap i bestekameratens hender. Begge er tiltalt for forbrytelser det er nesten utenkelig at vanlige unge menn kan begå. Og det kan jo være at dette er forbrytelser det også er nesten umulig å tilstå. Til tross for DNA-funn som ifølge påtalemyndigheten knytter begge til seksuelle overgrep mot jentene.

DNA-FUNNENE ER ENNÅ ikke framlagt for retten, og når Jan Helge Andersen forklarer seg om hvordan Viggo Kristiansen lokket de to jentene med seg opp i skogen, truet dem med kniv og gjennomførte voldtekt, sitter kameraten tre meter unna og skriver side opp og side ned i en notatblokk. Og sender gule post-it-lapper til forsvarerne sine.

Han reagerer knapt på ett ord Andersen sier under aktors krysseksaminering. Han sitter der som i sin egen verden, mens den andre forteller at nettopp han, Kristiansen, plutselig sto med en kniv bak ryggen og deretter holdt den mot ansiktene på de to jentene. Andersen beskriver sin egen situasjon nærmest som en søvngjenger som i frykt og lammelse snudde seg og satte seg ned med ryggen til da han skjønte hva som var i ferd med å skje. Han husker ikke lenger hva han tenkte.

I forklaringen har han kommet fram til den første brutale voldtekten i Baneheia, og forklarer at Viggo Kristiansen kom og ba ham om å voldta jenta. Og da bestemmer dommeren å avslutte dagens forhandlinger og vente med fortsettelsen til i dag.

OG DET BLIR EN VANSKELIG fortsettelse for Jan Helge Andersen. To-tre meter fra mor til jenta han drepte, skal han forklare at han ble truet til å gjøre det. Han skal forklare seg under krysseksaminasjon fra en aktor som ikke tror på det Andersen sier, og som mener begge er skyldige. At begge var klar over hva som skulle skje.

- Fra de møtte jentene, styrket de hverandre gjensidig i det som skjer i voldtekt og drap på en slik måte at de begge er skyldige, sier Dahl i sitt innledningsforedrag.

Men også han stiller spørsmålene sine vennlig og korrekt. Og det kommer svar, selv om 20-åringen ikke lenger husker så godt. Kanskje gir han ikke det hele og fulle svaret på hva som egentlig skjedde, men det trenger heller ikke retten for å dømme.

Begge risikerer lovens strengeste straff på 21 års fengsel, og aktor har forbeholdt seg retten til å be om 10 års sikring.