Ubeskyttet sex som strategi

I den grad jentene ikke bruker kondom er det som ledd i en strategi for å komme seg ut av en fattigdomsfelle som ikke er skapt av kundene, men av en større kompleks helhet. Her spiller både kultur og samfunnsstruktur inn.

Å HA UBESKYTTET SEX kan være en lønnsom strategi for thailandske barjenter. Imidlertid framstilles det ofte som om thailandske prostituerte som har sex uten kondom gjør det fordi de blir tvunget til det av kundene sine, senest i en reportasje over 12 sider i Dagbladet lørdag 21. januar. Menn som opplever at de har et kjæresteforhold til en thailandsk barjente kjenner seg kanskje ikke igjen i den beskrivelsen. Jeg tilbrakte åtte måneder i Patong for å studere praksisen til disse kvinnene i forbindelse med mitt hovedfag i sosialantropologi. I den grad jentene ikke bruker kondom er det som ledd i en strategi for å komme seg ut av en fattigdomsfelle som ikke er skapt av kundene, men av en større kompleks helhet. Her spiller både globale nord-sør relasjoner og thailandsk kultur og samfunnsstruktur inn.

I OPPGAVEN MIN kalte jeg jentene «profesjonelle kjærester». Dette var for å illustrere hvordan jentene beveger seg på utsiden av vestlige økonomiske systemer ved å kombinere motsatsene profesjonell og kjæreste. De lærer seg teknikker og strategier for å lykkes best mulig i rollen som kjæreste for ferierende vestlige menn. Selv om det ikke er akseptert å selge sex for penger i Thailand, er det i hvert fall ingen stolthet i å være profesjonell kjæreste uten suksess. Flere av mine informanter understreket at situasjonen deres var uheldig og ofte ubehagelig, men utover det kunne de bare gjøre det beste ut av det. Det å innlede et kjærlighetsforhold var for dem både mer behagelig og langt mer lønnsomt enn å bare selge sex. Det å utsette seg for risiko må sees både i sammenheng med sannsynlighet, negative konsekvenser og den potensielle gevinsten av risikoatferd. For mannen vil jeg hevde at risikoen ved å ha ubeskyttet sex ikke er så dramatisk. Norske menn er ikke dødsdømte om de kommer hjem med HIV-viruset i blodet. Det å ha et aktivt HIV-virus er ikke verre enn mange andre kroniske sykdommer såframt man får hjelp av det norske helsevesenet. Det største problemet med viruset i Norge er kanskje det sosiale stigmaet som er knyttet til det. Slik er det ikke i Thailand. Det samme manglende sosiale sikkerhetsnettet som gjør at folk dør av aids, bidrar til at mange jenter velger et liv nær prostitusjon for å forsørge seg og familien sin. De ønsker å skape et grunnlag som gjør at deres barn ikke er nødt til å ta det samme valget. Det er ikke bare den økonomiske tryggheten som gjør den vestlige mannen attraktiv, men det er en viktig faktor. Drømmen er ofte å få seg en fast, vestlig kjæreste som de elsker og kan leve med resten av livet.

TIDEN ER KNAPP for å skape varige relasjoner. I løpet av en kort ferie må hun vise seg fra sin beste side. Allerede første kvelden er det viktig at mannen føler seg som en svært heldig mann som på mirakuløst vis har fått med seg en vakker kvinne hjem. Kvinnen pleier å utsette spørsmålet om betaling til morgenen etter, særlig dersom mannen er relativt attraktiv og hun anser ham for å ha potensial som kjæreste. Når han så spør henne om hvor mye penger hun skal ha, beskjemmet dersom dette er første gang han gjør slikt, kan hun velge å svare at hun ikke ønsker betaling. Hun forklarer ham at hun liker ham så godt at hun helst har lyst til å være sammen med ham resten av ferien hans. Dette er et uimotståelig tilbud for mange menn. Samtidig som hun ikke vil ha penger for sex, vil hun prøve å formidle at hun er avhengig av inntektene fra prostitusjon for å forsørge familien sin og spare opp nok penger til at hun kan flytte hjem igjen. De fleste menn bryr seg nok til å kompensere henne for tapt inntekt. Er han forelsket fortsetter forholdet også etter at ferien er slutt. Ingen av mennene jeg hadde kontakt med vil at kjæresten skal ha sex med andre. Derfor overfører de gjerne penger fra hjemlandet til hennes konto. Ved å innlede et kjærlighetsforhold der pengetransaksjonene ses på som gaver, betaler han henne ikke for sex, men for ikke å ha sex!

ETTER HVERT LÆRTE jeg også at det å ikke bruke kondom også kan være et virkemiddel for å få forholdet til å føles som ekte kjærlighet. Alle jentene visste om faren for hiv/aids. Kvinnene hevdet at de alltid brukte kondomer, noe jeg trodde på fram til en av informantene mine ba meg om å være med til legen når hun skulle ta en graviditetstest. La oss kalle henne Mai. Mais partner var en tysk mann som kom og besøkte henne for andre gang. Det at hun hadde tatt en risiko for å bli gravid betydde at hun samtidig hadde utsatt seg selv for seksuelt overførbare sykdommer, og jeg spurte henne om hun ikke var redd for å ha blitt smittet av noe. Mai fortalte at hun i samme anledning kom til å ta en hiv-test, men hun trodde ikke risikoen var stor fordi mannen var så snill at han ikke så ut som om han hadde hatt usikker sex. Jeg konfronterte henne med at hun tidligere hadde sagt at hun alltid brukte kondom, og da fikk jeg vite at dette var en sannhet med modifikasjoner. Mai brukte alltid kondom første natt, men dersom hun og mannen ble enige om å ha et forhold, var det deretter unaturlig å bruke kondom. Dersom hun hadde fortsatt å bruke kondom ville det bety at hun insinuerte at enten hun eller han hadde sykdommer. Hvis han kom tilbake på en ny ferie og hun insisterte på kondombruk, ville hun ha avslørt at hun hadde hatt sex uten kondom med andre. På den måten blir det å ikke bruke kondom en måte å gjøre forholdet unikt på. Mannen føler at han er spesiell og at han får et privilegium ingen andre får med denne kvinnen. Det at Mai hadde flere kjærester og aldri hadde sex med noen hun ikke var kjæreste med, var ingenting han trengte å vite: Det hadde ødelagt noe av eksklusiviteten i forholdet. For henne var det å ha flere kjærester en måte å sikre inntekten sin over tid, samtidig som hun økte sjansen for å møte den rette. Potensialet for at denne atferden fører til gevinst er stor nok til at hennes risikovurdering endres: Å ikke bruke kondom blir mindre problematisk enn å ødelegge mannens illusjon av å være privilegert.

MER INFORMASJONom hiv/aids er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å redusere forekomsten av viruset i miljøet rundt barene i Thailand. Jeg tviler også på at jentene - mine informanter og venner fra feltarbeidet - kommer til å takke meg for å belyse disse sidene ved deres praksis. Like fullt kan det kanskje gi en forklaring på hvorfor de profesjonelle thailandske kjærestene relativt villig har ubeskyttet sex med vestlige menn. For jentene er det nemlig beleilig at den vestlige mannen tror at hennes andre kunder er hjerteløse horekunder. Dersom mannen visste at den nye kjæresten ikke er offer for allede andre, slemme mannfolka, men for et økonomisk system som gjør at vi er rike og de er fattige, ville de kanskje ikke innledet forhold med en naiv tro på at de har enerett på privilegiet sex uten kondom.