Ubetalelige Hamsun

Det er lenge siden Knut Hamsun gikk omkring og sultet i Kristiania. I dag må du betale 60000 kroner for en eksklusiv førsteutgave av dikterens verdensberømte gjennombruddsroman fra «Kristiania, denne forunderlige By som ingen forlader før han har faaet Mærker av den».

Klenodiet er da også det dyreste av alle 720 objekter i årets sommerkatalog fra J.W. Cappelens Antikvariat i Oslo. Med på kjøpet får du da et langt, håndskrevet brev fra 1913, signert «Deres ærbødige Knut Hamsun». Det handler om penger, det også, penger for en fransk «Sult»-oversettelse.

(...) Jeg svarte ham da yderligt grovt og paa Norsk at han hadde sendt mig et ægte fransk og indbildsk Brev, han tok feil hvis han mente mig beæret ved at bli gratis oversat til Fransk osv.... Prosenterne vil jeg helst ikke ha, det kan ingen kontrollere; bed ham istedet gi mig en Sum engang for alle. Frances er også en elendig Mynt, Kroner er bedre (...). En mer ordinær førsteutgave av «Sult» går for 25000 kroner.

  • Det er spesielt mange interessante førsteutgaver av Hamsun i handelen denne sommeren. Et velholdt bind av oppfølgeren «Mysterier» - der Johan Nilsen Nagel, «en Charlatan, et patologisk Fænomen halvt paa Grænsen af Geni og Galskap», setter en hel liten sørlandsby på ende med sin gule drakt og aparte oppførsel - koster for eksempel 28000 kroner. En pen «Pan» får du for et par tusen.
  • Knut Hamsun var ikke alltid Hamsun. Han eksperimenterte med sitt artistnavn og image som en moderne Madonna. I to historiske signaturer, trolig fra 1884, kan vi studere hvordan dikteren skriver Knut Hamsund på tittelbladet og Knut Hamsun på foromslaget. Selve bokbindet er uinteressant i denne sammenhengen, det er signaturene som koster penger: 6000 kroner.
  • Noen år tidligere het han Knut Pedersen Hamsund , og var langt, langt fra Nobelprisen. Fortellingen «Bjørger» fra Bodø 1878 er i dag en litterær kuriositet, en sjeldenhet som bare samlere vet å verdsette. Pris? Hele 60000 kroner.
  • Vi runder av med å anbefale «August», den mangfoldige og sjarmerende August, som har så mange blykuler i kroppen at han blir nektet å stige om bord i et aeroplan på Barbados. August er landstrykeren og kosmopolitten som vil snu opp ned på verden, men som innhentes av uforstanden - må vi vel tolke Hamsun: «Et Hav av Sau blev Sjømandens Grav, står det i Visen om August».

Pris for en fin førsteutgave: 3500.

  • Men fortryt ikke, som August sa. Han er jo ubetalelig, han også.