Ubrukelige veterinærer?

ETTER EN uttalelse i Dagbladet den 19. januar fra en av Mattilsynets tillitsvalgte om roller og kommunikasjon erklærte Lars Sponheim i Dagbladet den 20. januar veterinærene i Mattilsynet for å være en bunt negative personer som er sure for at de ikke har fått de jobbene de ville ha og at de driver profesjonskamp. Kanskje bør man ikke bry seg om Sponheims mange svingslag. Likevel, det er umulig å la dette stå uimotsagt. Det handler om egen selvrespekt og integritet som selv ikke en stortingsrepresentant fritt kan herse med. Jeg har ikke alltid vært enig med Den norske veterinærforening. Jeg er også uenig i oppslagets førstesidebudskap og jeg tar forbehold om at den tillitsvalgte er rett gjengitt. Det er ingen munnkurv i Mattilsynet. Diskusjon om Mattilsynet rolle i forhold til næringsinteresser er ikke ny. Slike synspunkter kommer også fra forskjellig annet hold relatert til dagens laksekonflikt. Sponheim vet at det ikke har vært, eller er, noen øredøvende enighet verken blant politikere, forvaltere, forbrukere eller næringsutøvere om at Mattilsynet skal styres av næringsdepartementer. At det tidligere Landbruksdepartementet til nå har vunnet kampen om maten er trolig forbigående. Dersom Sponheim forsetter å avfeie spørsmålet om politisk forankring eller andre kontroversielle tema som utenomsnakk, gjør han både seg selv og Mattilsynet en bjørnetjeneste. Sponheim tilbakeviser kritiske synspunkter med usakeligheter og i samme slengen finner han det hensiktsmessig å stigmatisere en hel yrkesgruppe som i overmål utgjør over halvparten av Mattilsynets ansatte. Sponheim har tidligere karakterisert veterinærene som uansvarlige og at de «gjemmer seg bak gardinet». Grasrota og folket, som Sponheim er så opptatt av, kan fortelle en annen historie.

SPONHEIMS knyttneve merkes. Tidligere arbeid, og for mange en lang arbeidsdag i Landbruks- og matdepartementets tjeneste, blir verdiløs. De mange som arbeidet aktivt for å få fusjonspartnerne trygt inn i det nye Mattilsynet er mistenkeliggjort. Vårt arbeid for å få medarbeidere til å se mulighetene i en ny organisasjon og våre argumenter for at egen kompetanse vil komme enda mer til sin rett i større faglig fellesskap er ledd av. Dette er respektløst fra en tidligere statsråd. Mattilsynet er fullt av veterinærer som ønsker å bidra til å gjøre etaten sterk. Mattilsynet har ennå en vei å gå. Dette vet nok Sponheim, men nyanser og sakelighet er ikke hans sterke side. At han legitimerer en kamp mot en spesiell yrkesgruppe har han kanskje ikke tenkt på. En yrkesgruppe som gjennom de siste 100 år har bidratt sterkt både til landets unike dyrehelse, gode folkehelse og dagens fortrinn når det gjelder mattrygghet. Det er mer enn spesielt og bør bekymre Mattilsynets ledelse så vel som de ansvarlige departementer.