UD og folkemordet

TYRKIA: Et folkemord er en overlagt og systematisk ødeleggelse av en etnisk, religiøs eller nasjonal gruppe. Regjeringen mener den fordømmer alle menneskerettighetsovergrep, men har samtidig vondt for å kalle folkemordet på kanskje så mange som 1,5 millioner armenere i det ottomanske Tyrkia for nettopp det. Hvorfor?

Statssekretær Elisabeth Walaas i UD ga forleden svaret: «vi er opptatt av at dette er noe som skjedde for lang tid siden, og anser ikke at det er hensiktsmessig i forhold til fred og forsoning å gå inn i spørsmålet». Historien kan trygt overlates til historikerne, vi andre tar oss av en ansvarlig realpolitikk og strategiske interesser, er i grunnen UDs budskap. Om det bare var så enkelt. Det er det ikke.

Det et sivilisatorisk gode og fremskritt at stadig flere ugjerninger kalles for hva de er, faktisk og rettslig. Folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, tortur, tvungen forsvinning, osv har fått folkerettslige definisjoner som en forutsetning for kriminalisering. Kriminaliseringen skal lette bekjempelsen av ugjerningene. Politisk "hensiktsmessighet" undergraver disse anstrengelsene.

Ansvarlige politikere setter ikke strek over historien, verken tyrkiske eller norske myndigheter, det skal bare virke slik: den norske begrunnelsen for ikke å definere ugjerningene som folkemord minner betenkelig om den tyrkiske regjeringens egen begrunnelse for å avfeie alle tilløp til folkemordsdiskusjon.

En internasjonal, offisiell vedkjennelse av tyrkernes folkemord på armenerne kan bidra positivt til tyrkernes bevisstgjøring og demokratiske sinnelag; det kan anspore til en forståelse og diskusjon som også omfatter skjebnen til de greske, assyriske og yesidisk kurdiske minoritetene i det ottomanske riket. Dette vil styrke ytringsfriheten i dagens Tyrkia.

Sist, men ikke minst, en internasjonal vedkjennelse legger et press på Tyrkia til å avstå fra å straffe tyrkere som hevder at det dreide seg om folkemord, og på sikt lette forsoningsarbeidet mellom tyrkere og armenere.

UD bør tenke gjennom sitt standpunkt en gang til.