UD-smålighet satt i system

Den norske kunstneren Even Richardson fikk det ærefulle oppdraget å portrettere FNs generalsekretær Boutros Boutros-Ghali. Richardson skal tydeligvis være fornøyd med æren. Penger for flere måneders arbeid får han ikke - verken fra UD eller FN. Småligheten koster kunstneren 70000 kroner.

  • Da Richardson fikk forespørselen fra Boutros-Ghali for tre år siden, takket han ja og reiste til Kairo, der generalsekretæren satte av tre uker for å sitte modell. Før Richardson reiste, sendte han en søknad på 200000 kroner til UD. Ifølge avdelingsdirektør Jan G. Lassen i UD har departementet 15 millioner øremerket billedkunst.

UDs kunstrådgivende utvalg fulgte blindt sitt mandat om ikke å gi støtte til produksjon, men bare til utstillinger utenlands. Richardson tok kontakt med FN og forklarte UDs smålighet, og ble lovet 50000 kroner som kompensasjon. Men beløpet kom aldri til kunstnerens konto. Likevel reiste Richardson til New York i fjor sommer, der avdukingen av maleriet fant sted. Til stede var både Boutros-Ghali og nåværende generalsekretær Kofi Annan.

  • Etter mye korrespondanse med FNs juridiske avdeling har Richardson resignert. Får han ingen avklaring før 15. desember, reiser han til New York - der maleriet henger sammen med portretter av de andre generalsekretærene - og tar det med hjem.

I FN betaler man sjelden for ting man mottar, men betrakter det som gaver. Offentlige og private institusjoner eller rike privatpersoner står bak slike donasjoner. Richardson er verken offentlig eller rik. I går sa en eller annen fungerende i UD nei og atter nei. Dagbladet fikk vite at dette er en sak mellom kunstneren og FN.

Hvorfor kan ikke UD vise litt storhet, se bort fra reglene som ligger til grunn for kunststøtte og bla opp et par hundre tusen kroner? Kan FN i Norge finne en løsning? Eller fins det en Røkke eller Rimi-Hagen med lommerusk til overs?

  • Denne saken er for ubetydelig til at en UD-byråkrat uten makt skal avvise den med en innstudert læresetning fra håndboka «Hvordan svare på spørsmål når ministeren er på reise». La Thorbjørn Jagland selv avgjøre. Det er han som månedlig vil måtte se tomrommet på veggen i FN-bygningen - og forhåpentlig skamme seg hvis svaret blir nei.