UDI, bokhandleren og Tvedt

BOKHANDLEREN: I Dagbladet 31.12 beskriver Terje Tvedt i dramatiske ordelag virkningene av UDIs avslag på visumsøknaden til afghansk borger Shah Mohammad Rais, bedre kjent som bokhandleren fra Kabul. Dagbladet følger opp på lederplass 3. januar. Shah Mohammad Rais fikk i utgangspunktet innvilget visum til Norge, men etter at visumet ble utstedt uttalte Rais både til media og den norske ambassaden i Islamabad at han vurderte å søke asyl. Et ufravikelig kriterium for å få innvilget et besøksvisum er at søkeren har til hensikt å forlate Schengen-området når visumet utløper. Dette er forankret både i utlendingsloven og Schengenregelverket. På grunn av opplysningene som kom fra bokhandleren selv, kunne UDI derfor ikke gjøre annet enn å fatte vedtak om tilbakekall.

SHAH MOHAMMED RAIS\' kritikk mot Åsne Seierstads omtale av ham og hans familie i boka «Bokhandleren i Kabul» har naturligvis ikke betydning for UDIs avslag. En slik påstand tar for øvrig heller ikke Terje Tvedt et personlig ansvar for. Terje Tvedt spør i stedet om jeg har et annet syn på denne saken etter at jeg nå har fått ny jobb som generalsekretær i Røde Kors. Det har jeg ikke. Integritet er like viktig for meg som avtroppende direktør i Utlendingsdirektoratet som påtroppende generalsekretær i Norges Røde Kors. Det er likevel ikke min eller forvaltningens integritet dette handler om. Debatten som har oppstått, sist uttrykt i Dagbladets lederartikkel, handler om en persons rett til å komme til Norge for å forsvare seg. Dette ønske, eller denne retten, er det ikke vanskelig å støtte. Et problem har imidlertid oppstått ved at bokhandleren i øyeblikket har plassert seg i en vanskelig situasjon i forhold til å fylle kriteriene for å få visum til Norge.