UDI har kontroll

ASYKLMOTTAK: I flere leder- og kommentarartikler i Dagbladet denne uka skapes det inntrykk av manglende kontroll rundt etablering av asylmottak. Det er feil. UDIs oppgave er blant annet å etablere nødvendig antall plasser for å gi hus til mennesker som søker beskyttelse i Norge. Og det gjør vi.

Hver dag kommer det mellom 30 og 50 asylsøkere til landet. UDI har allerede i år opprettet 4.000 mottaksplasser, og minst 5.000 nye skal etableres. Det er nesten tre ganger flere enn i fjor, en markert økning i forhold til anslaget ved årsskiftet.

Enkelte kommuner hevder at prosessene går for fort, at de trenger mer tid og bedre informasjon om hva som forventes av dem som vertskommuner. Det er det vanskelig å være uenig i. Med dagens tilstrømning av asylsøkere har verken kommunene eller UDI god tid når mottak skal etableres. Men vi skal bli bedre på å informere.

Samtidig er det viktig å nyansere det bildet som har vært skapt i ulike medier den siste tiden, om hva slags informasjon UDI gir. Den aktuelle vertskommunen er alltid informert om planer for mottaksdrift før mottaket etableres. De som skal drive mottaket, det vil si driftsoperatøren, skal informere kommunen om mottakets kapasitet og planene for driften. Driftsoperatør må i tillegg forsikre seg om at nødvendige tillatelser er på plass. UDI informerer så politisk ledelse om at det er mottatt tilbud om etablering. Når det er besluttet å etablere mottak, blir kommunen orientert om dette.

I dagens situasjon går imidlertid prosessen raskt, noe som medfører at kommunen kun får noen uker på seg fra første varsel mottas og til UDIs beslutning foreligger. Vi har forståelse for at kommunene opplever dette som knapt, men det er realiteten om vi skal rekke å opprette nok plasser.

Det er klart at UDI står overfor en svært omfattende oppgave når i vi i løpet av året skal etablere flere tusen nye mottaksplasser for å håndtere ankomstene. I realiteten er dette en beredskapssituasjon som krever lokal og nasjonal innsats og koordinering.

UDI har det overordnede ansvaret for at det er nok mottaksplasser til de som kommer. Derfor er vi i gang med å utrede en rekke nye tiltak. Vi vurderer blant annet muligheter for å etablere store transittmottak utenfor sentrale Østlandsområder. Vi vil også utvide vårt samarbeid med humanitære organisasjoner om mottaksdrift. Eksisterende mottak vil i større grad få tilgang på brakkeløsninger som vil kunne tas i bruk midlertidig.

I tillegg ønsker vi å innlede et mer langsiktig samarbeid med kommunene om innkvartering av asylsøkere. Derfor er vi avhengig av et nært samarbeid med kommuner og lokalsamfunn for å kunne gi de 15.000 asylsøkerne som trolig kommer, en verdig behandling. Mottaket er deres midlertidige hjem mens de venter på at asylsaken blir avklart.