ØNSKER AKADEMISK DEBATT: Vi inviterte den anerkjente økonomen Mark Weisbrot til Oslo for å diskutere Venezuelas økonomiske politikk. Anklagene fra Oslo Freedom Forums Thor Halvorssen (bildet) er grunnløse, skriver innleggforfatterne. 
Foto: Berit Roald / SCANPIX
ØNSKER AKADEMISK DEBATT: Vi inviterte den anerkjente økonomen Mark Weisbrot til Oslo for å diskutere Venezuelas økonomiske politikk. Anklagene fra Oslo Freedom Forums Thor Halvorssen (bildet) er grunnløse, skriver innleggforfatterne. Foto: Berit Roald / SCANPIXVis mer

Udokumenterte beskyldinger fra Halvorssen

Vi inviterte Mark Weisbrot til en konstruktiv og faktabasert debatt.

||| OSLO FREEDOM FORUM: På bakgrunn av tankesmien Manifest analyses rapport om tre av deltakerne i Oslo Freedom Forums tilknytning til militærkupp i Latin-Amerika, har Dagbladet de siste dagene trykket Mark Weisbrots kritikk av de samme tre deltakerne og lederen for Oslo Freedom Forum, Thor Halvorsens påfølgende beskyldninger mot ham. De udokumenterte beskyldingene går ut på at Mark Weisbrot er en PR-Agent for den Venezuelanske regjeringen, og at han er betalt av Venezuelas president Hugo Chávez for å promotere Oliver Stones dokumentarfilm «South of the Border» som han var medforfatter av manuset til, i Norge. Ettersom det var vi som inviterte Mark Weisbrot til Norge — og betalte hans opphold her — mener vi det er på sin plass å forklare hva den virkelige hensikten med besøket var.

VI INVITERTE både kritiske og regjeringsvennlige anerkjente økonomer til et faglig seminar om fattigdomsreduksjon og økonomisk vekst i Venezuela. En konstruktiv og faktabasert debatt i og om dette dypt polariserte samfunnet er nærmest totalt fraværende, og vi håpet at partene ville nærme seg hverandre her på nøytral grunn.

Utgangspunktet var en fagøkonomisk debatt mellom Mark Weisbrot og Francisco Rodríguez, begge anerkjente økonomer med lange akademiske og journalistiske publikasjonslister. Temaet var hvorvidt dagens venezuelanske myndigheter virkelig har klart å halvere antall fattige slik offisiell statistikk viser. Vi ønsket å bringe debattantene sammen for om mulig kunne komme frem til en enighet. Samtidig ønsket vi å bringe den slagordsmessige og dårlige belagte offentlige debatten om dette kontroversielle regimet et skritt videre ved å spørre om hvorvidt en slik fattigdomsreduksjon er bærekraftig i en kontekst av høy inflasjon og oljeavhengighet.

Rodriguez og Weisbrot ble derfor begge invitert, sammen med flere andre akademikere, men Ricardo Villasmil fra det kjente regjeringskritiske Andres Bello Katolske Universitet i Caracas overtok Rodriguez plass i debatten da sistnevnte var forhindret fra å delta.

SOM VENTET kom man ikke til enighet om hvor Venezuela er på vei, men man ble enige om at Hugo Chavéz har gjort mange feil i den økonomiske politikken. Alle kritiserte fastkurs-politikken, og pekte på at faste valutakurser gir store muligheter for korrupsjon. Man ble enige om at fattigdommen er betydelig redusert, men at det er mye som gjenstår når det gjelder kvaliteten på tjenester som staten tilbyr. Vi mener altså at vi klarte å bringe en ekstremt polarisert debatt et skritt videre innenfor en akademisk ramme hvor man analyserte vel belagte argumenter og økonomiske data.

Videre ønsket vi å bringe debatten fra et lukket akademisk seminar ut til det politisk interesserte publikum i Norge. Ved å samarbeide med Oslo Dokumentarkino om en førpremiere på Oliver Stones portrettfilm av Chavéz og andre venstreorienterte presidenter i Latin-Amerika, fikk vi et stort publikum til en mer popularisert paneldebatt.

AT DETTE SKAL være et PR fremstøt for den Venezuelanske regjeringen har altså overhodet ikke noe holdepunkt i virkeligheten. Vi innrømmer vi er betalt av en regjering — over statsbudsjettet — og det er den norske. Det statsstøttede akademiske forskernettverket på Latin-Amerika, men også den uavhengige stiftelsen Fritt Ord, sponset arrangementet med mindre summer. Vårt ønske var å skape et rom for en balansert, veldokumentert debatt om utviklingen i Venezuela. Det siktemålet ser det ikke ut til at vi deler med Oslo Freedom Forums Thor Halvorssen.