SÅRBART: Det er naturlig at barn som har hatt det godt i sitt hjem hos familien, kan bli utagerende og aggressive når de tas bort fra sitt miljø, mener artikkelforfatteren.
Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
SÅRBART: Det er naturlig at barn som har hatt det godt i sitt hjem hos familien, kan bli utagerende og aggressive når de tas bort fra sitt miljø, mener artikkelforfatteren. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

Udugelig barnevern?

Barnevernet har ikke kompetanse til å se problemene fra flere sider.

Meninger

Ved avgjørelser i fylkesnemnd og rett i saker om omsorgsovertakelse av barn blir barnevernets påstander i de aller fleste tilfeller rettet mot situasjonen for barnet og familien etter omsorgsovertakelsen enn før omsorgsovertakelsen.

Det vil si at fylkesnemnd og rett hører mer på barnevernet og dets samarbeidspartnere enn på barnet og familiens situasjon i nåtid og før omsorgsovertakelsen.

Barnevernet og kommunen har et stort ansvar og også et stort apparat både juridisk og faglig til å utrede forhold hos barnet og familien.

Disse utredningen er stort sett ikke objektive. Barnevernet/ kommunen påberoper seg ofte negativ adferd hos barnet etter en omsorgsovertakelse.

Dette skjer ikke bare ved akuttvedtak når barnet administrativt blir fratatt foreldrenes omsorg, men også ved ordinær behandling i fylkesnemnd og rett.

Barnevernets vurderinger legges i det alt vesentlige til grunn når saken skal presenteres for fylkesnemnd og rett.

Barnevernets meninger har ofte avgjørende betydning for resultatet i omsorgsovertakelses saker.

Barnevernets utredninger er svært ofte negative i forhold til foreldrene.

De kan være ukritiske og fordømmende mot barnet og foreldrene. I de fleste tilfeller uten saklig grunn.

Det er naturlig at barn som har hatt det godt i sitt hjem hos familien, kan bli utagerende og aggressive når de tas bort fra sitt miljø og plasseres i en institusjon eller i et fosterhjem.

Dette forholdet vektlegges minimalt av barnevernet når fylkesnemnd og rett skal treffe sin avgjørelse om foreldrene skal miste omsorgen for barnet eller om de skal få omsorgen tilbake etter en omsorgsovertakelse.

Barnevernet har ikke kompetanse til å se problemene fra flere sider. Denne manglende innsikt hos barnevernet kan føre til gale vurderinger og feilplasseringer som igjen kan resultere i at barnet blir påført psykiske skader, manglende utdannelse og sosialt nettverk.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.