Uetisk av Cappelen

Gir studenter 500 kroner per vurderte manus.

LESERINNLEGG: Sammen med Karrieresenteret på Universitetet i Oslo arrangerer Cappelen en prøveordning for studenter som vil jobbe i forlagsbransjen. Ti studenter skal i løpet av ett år få opplæring, lese fem til ti bøker og skrive konsulentuttalelser for 500 kroner per stykk. Dette er bare en tredjedel av et allment akseptert minstehonorar. Etter «opplæringsperioden» kan man fritt søke på stillinger i Cappelen, men forlaget garanterer ingenting.

Det er bra at Cappelen vil bruke rekrutteringsmidler på å nå studenter ved UiO, men pengene barene vært brukt på mer tiltrekkende måter. Forlaget kunne for eksempel bidratt til andre typer seminarer. Den sammenblandingen av (dårlig) betalt arbeid og opplæring vi ser her, er det grunn til å være skeptisk til.

STUDENTER som søker seg til tilbudet har inntil 5 års opplæring i lesning og vurdering av tekster. Riktignok stiller forlagene andre krav til sjanger og språkføring enn akademia, men de fleste vil kunne omstille seg relativt raskt. «Det er ikke ren veldedighet», sier redaktør Dagfinn Møller til Klassekampen. Det skal være sikkert og visst. Møller sikrer seg nemlig 100 konsulentuttalelser fra kremen av høyt utdannede språk- og litteraturstudenter til spottpris. Cappelen ser etter universitetsstudenter med spesialkompetanse i fremmedspråk. Om denne kompetansen mangler i Cappelens stab, burde forlaget utlyst ordinære stillinger, og deretter stått fritt til å kurse bort sine nyansattes akademiske sjargong.

LØNNSNIVÅET for frilansskribenter og -konsulenter er allerede pinlig lavt. Forlag og andre arbeidsgivere vet at konkurransen om slike jobber er hard, og at det derfor ikke er vanskelig å holde lønnsnivået nede. Cappelens nyeste tiltak er med på å opprettholde det lave nivået. Studenter skriver for øvrig gjerne gratis, for eksempel for Bøygen. Det styrker deres karrieremuligheter. De bør imidlertid tenke seg om to ganger før de aksepterer å konkurrere om pris med profesjonelle kulturarbeidere.

VI VET AT mange studenter ser på tilbudet om «opplæring» fra Cappelen som attraktivt. Masterstudenter i litteratur vil strekke seg langt for å få en fot innenfor forlagsbransjen.

Men ikke en gang humanister bør ta til takke med hva som helst. Arbeidsledigheten blant nyutdannede humanister er høy, og det kan friste mange arbeidsgivere til kreative rekrutteringsløsninger for å finne de best kvalifiserte medarbeiderne. Denne gangen er Cappelens redaktører imidlertid så kreative at de bør innse at de balanserer på en arbeidslivsetisk knivegg.

LESER FOR SMÅPENGER: Cappelen har startet et nytt prosjekt der studenter får forlagserfaring - og forlaget får vurdert en mengde manus, billig.