Uferdig Dukkehjem?

DUKKEHJEM-SAKEN: Alle som har arbeidet med film og teater vet at det hele tiden arbeides med manuskriptet underveis. Det vil si at manuset aldri er ferdig før produktet vises. At en direktør tillater seg å påstå at Liv Ullmann har levert fra seg et uferdig manus, synes som en stor urimelighet. Er det ikke snart på tide at vi kan glede oss over å ha en kunstner som Liv Ullmann, som er villig til å arbeide i vårt land, uten at vi hele tiden skal nedvurdere henne som kunstner og hennes kunstneriske arbeide? For meg er det helt utenkelig at Liv Ullmann kan ha levert fra seg et uferdig manuskript. Som tidligere produksjonssjef både ved Det Norske Teatret og Nationaltheatret har jeg blitt kjent med Liv Ullmann som en seriøs kunstner som aldri ville ha levert fra seg noe uferdig. Påstanden faller på sin egen urimelighet.Forslag: Jeg oppfordrer en av våre milliardærer å sponse denne filmen. Er det i første omgang snakk om 15 millioner?. En slik sponsing vil helt sikkert gi uttelling som anerkjennelse og reklame ikke bare i vårt land, men og i vide kretser utenlands. La Liv Ullmann få ferdigstille filmen «Et Dukkehjem», med verdenskjente skuespillere. 15 millioner vil vel bare sees som et lite komma i disse milliardærers regnskap.