Uforståelig av NRK

KRINGKASTINGSSJEF Bernander forsvarer nedbemanningen av NRKs kulturavdeling med 10 årsverk på Dagbladets debattsider 24. juni. Manglende økning av lisensinntektene må nødvendigvis føre til mindre egenproduksjon og dermed behov for færre ansatte er forklaringen. For halvannet år siden opprettet NRK en lenge etterlengtet kulturjournaliststilling med base i Rogaland. Dette ble oppfattet som et første steg mot en kvalitativ og bred dekning av det som skal skje i forbindelse med Stavanger 2008. Nå ser det ut til at NRK velger å trekke denne stillingen tilbake. Her må det ligge en brist i vurderingen. Innsparing av et årsverk er ikke det samme som å radere vekk kulturdekningen for en hel region. Rogaland kan i løpet av de siste 10 årene vise til en kultursatsning som er innovativ, modig og fremtidsrettet. Eksempler på dette er det nylig åpnede samtidskunstsenteret Tou Scene, status som Europeisk kulturhovedstad i 2008 og åpning av nytt konserthus i 2010.

BERNANDER ivrer etter å trekke frem NRK som det største og mest kompetente redaksjonelle kulturmiljøet i Norge. Som øverste ansvarlige for høykompetansen bør han se hvilke flotte utfordringer hans fagmiljø kan få med Europeisk kulturhovedstad. Han bør også vite at godt journalistarbeid krever god lokalkunnskap og grundig arbeid i felten over tid. All Oslo-dekningen i riksmediene viser en overtydelig sammenheng mellom hvor man bor og arbeider, og hvilke saker som blir prioritert.I innlegget viser Bernander til flere regionale redaksjonsmiljø, men nevner ikke Rogaland med et ord. Det er skuffende, demotiverende og komplett uforståelig at NRK legger ned kulturarbeidet nå. Ambisjonene for kulturbyåret er lagt meget høyt og flere store prosjekt igangsettes allerede til høsten. Målet er å pløye dypt og etablere verdifull vegetasjon som danner et nytt og betydelig oppgradert kulturelt landskap. Dekning av slike begivenheter ligger dypt forankret i NRKs vedtekter som allmennkringkaster, og dypt forankret i organisasjonen trodde jeg. Det er på høy tid at NRK sier noe om hvilke ambisjoner de har med EUs valg av Norge som vertskapsland for europeisk kulturhovedstad i 2008.