Reagerer: Nerdrums medforsvarer Pål Berg, reagerer kraftig på at påtalemyndighetene vil ha Nerdrum dømt for å ha unndratt et millionbeløp som skattemyndighetene mener Nerdrum skattet av korrekt.
Reagerer: Nerdrums medforsvarer Pål Berg, reagerer kraftig på at påtalemyndighetene vil ha Nerdrum dømt for å ha unndratt et millionbeløp som skattemyndighetene mener Nerdrum skattet av korrekt.Vis mer

- Uforståelig

Nerdrums forsvarer raser mot tiltalen i straffesaken.

(Dagbladet): En dag unnagjort, fire dager igjen i retten for kunstner Odd Nerdrum. Han møter i Borgarting Lagmannsrett denne uka, tiltalt for grovt skattesvik og risikerer flere års fengsel.

Pål Berg, den ene av Nerdrums tre forsvarere, gikk i retten i går hardt ut mot påtalemyndighetene. Årsaken er at et beløp på 450 000 dollar som skattemyndighetene i Norge mener Nerdrum korrekt oppga i sin selvangivelse, fortsatt er en del av tiltalen.

- Uforståelig - Det er ganske pussig at når skattekontoret har akseptert at beløpet ble skattet av og har tilbakebetalt Nerdrum det han ble ilagt i restskatt, så opprettholdes det her at han har unndratt disse midlene, sa Berg i retten.

Beløpet er for ordens skyld bare en liten del av tiltalen. Totalt mener påtalemyndighetene Nerdrum har unndratt over 1,6 millioner dollar — like i underkant av 14 millioner kroner med datidens kurs.

Da straffesaken var i tingretten i 2011, kom retten til at de ikke kunne se bort fra at beløpet på 450 000 dollar var skattet av. Året etter kom lagmannsretten til motsatt konklusjon, men at begrunnelsen på det punktet var for svak var en av grunnene til at Høyesterett opphevet dommen og sendte den tilbake for ny behandling.

- Det påtalemyndighetene gjør er å be domstolen se bort fra ligningskontorets vedtak, og selv opptre som ligningsorgan. Det er ligningskontoret som har anmeldt saken, og når de så finner ut at de tok feil og at Nerdrum skattet av beløpet, er det uforståelig at det blir oppretthold i tiltalen. Men jeg tar det til etterretning, sa Berg.

- Nye dokumenter Asbjørg Lykkjen, aktor i saken og konstituert statsadvokat, ønsket i går ikke å gå nærmere inn på hvorfor beløpet fortsatt er en del av tiltalen.

- Vi har den samme tiltalen nå som vi hadde da saken var i lagmannsretten sist, sier hun til Dagbladet.

- Betyr det at dere mener skattemyndighetenes vurdering er for dårlig?

Om tall og følelser: - Saken har vært preget av følelser. Jeg for min del er mest opptatt av tallene og bevisene, var Odd Nerdrums korte meddelelse til Dagbladet i retten i dag. Her her han sammen med forsvarerne Pål Berg og John Christian Elden. 
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Om tall og følelser: - Saken har vært preget av følelser. Jeg for min del er mest opptatt av tallene og bevisene, var Odd Nerdrums korte meddelelse til Dagbladet i retten i dag. Her her han sammen med forsvarerne Pål Berg og John Christian Elden. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- Det vil jeg ikke uttale meg om.

- Hva tenker du om at dette er et av de punktene der Høyesterett etterlyste en bedre begrunnelse?

- Vi tar det til etterretning, men dette er en ny behandling av saken.

- Vil dere føre nye bevis angående denne overføringen?

- Vi skal føre vitner og det har dukket opp nye dokumenter, blant annet de Dagbladet publiserte, sier Lykkjen. 
Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell førte saken for Skatt øst i Nerdrums sivile søksmål. Han ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke seniorrådgiver Jan Viggo Oppegård, som har vært til stede for Skatt øst i Nerdrums sivilsak.