NY LEDER:  Kaci Kullmann Five, her med komiteens nye sekretær Olav Njølstad.
NY LEDER: Kaci Kullmann Five, her med komiteens nye sekretær Olav Njølstad.Vis mer

Uforstand i komiteen

Kaci Kullmann Five kan ikke nå stå fram med "koselige" fredspriser.

Meninger

Vi tror Nobelkomiteen har gjort et uklokt valg ved å avsette Thorbjørn Jagland som leder og innsette Kaci Kullmann Five. Det er ikke fordi vi ikke anser Høyres tidligere leder som en dårlig leder av komiteen eller Arbeiderpartiets tidligere leder som en umistelig leder samme sted. Det er fordi at det allerede fra før av er for stor tvil om Nobelkomiteens uavhengighet i forhold til det norske statsstyret, særlig i utlandet.

Det er nettopp på grunn av dette mistenkte samrøret at Norge straffes diplomatisk og økonomisk av Kina på grunn av Fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010. Det var en svært viktig og klok avgjørelse i Nobelkomiteen, en hyllest til ytringsfrihet som en rett for alle mennesker på vår jord. Det var en veldig viktig pris, særlig når vi har opplevd blodbadet i redaksjonen i Charlie Hebdo i Paris og mordet på Boris Nemtsov i Moskva.

Dessverre har en del av Norges politiske ledere ikke klart å stå med rett rygg for å forsvare ytringsfrihet, og enda verre har det vært i deler av næringslivet. Det har, med rett eller ikke, sett ut som et press mot Jagland og Nobelkomiteen, som om Fredsprisen til Liu var tåpelig, i alle fall ikke klok. Vi vil kalle det ynkelig og feigt.

Hva nå enn som har vært tankegangen blant medlemmene i Nobelkomiteen for å skifte leder, så ligger uansett mistanken om knefall for Kina der. Det varsler ille for Nobelkomiteen, som med dette undergraver sin egen tillit og vil slite med dette veldig lenge. Uavhengighet fra styresmaktene i Norge er den viktigste grunnen til å anerkjenne utnevnelsene fra Nobelkomiteen verden over.

Vi frykter et smålåtent spill, oppfattet av resten av verden, som gjør Fredsprisen uverdig og uten politisk sprengkraft, fordi komiteen synes å åpne for press. Blant noen mindre kloke, har det vært mange kloke tildelinger som har brakt verden framover, i tråd med testamentet til Alfred Nobel. Mange av disse er omstridte. Kaci Kullmann Five kan ikke nå stå fram med «koselige» fredspriser. De må være viktige og helst oppsiktsvekkende.

Vi istemmer: «Je suis Liu Xiaobo».