Uforstand

Kulturminister Trond Giske forstår ikke hva Dagbladet mener om hans multikulturelle visjoner for kulturlivet. Han forstår heller ikke hva Aftenposten mener om samme sak. Dessuten hevder han at Dagbladet har lest en annen kronikk enn hans. En slik uforstand hos en erfaren statsråd er forbløffende.

Dagbladet mener selvsagt ikke at «skuespillere med pakistansk bakgrunn bare skal spille Ibsen dersom rollen baseres på skuespillerens etniske bakgrunn», slik Giske skriver. Dagbladets poeng er at skuespilleren skal få ha sin etniske bakgrunn med seg, og at det umulig kan være et ideal at den skal usynliggjøres eller fortrenges. Slik det heller ikke kan være et mål for likestillingen at det skal være likegyldig om Nora spilles av en mann eller en kvinne.

Det vi etterlyste fra Giske var handling, ikke ord. Det gjør vi fortsatt. Ministeren har hatt lang tid til å forberede seg. Hvis dette er det han kommer med, er vi bekymret. Ikke for kulturen, den er robust nok, men for ministeren.