Uforsvarlig SFO

SKOLEFRITIDSORDNING: Barneombudet slår alarm om SFO, syv av ti ansatte er ufaglærte, SFO er på vei til å bli en oppbevaringsplass for barn, kan vi lese i Dagbladet fredag 15.09. «Det må stilles høyere krav til de ansattes faglige bakgrunn», uttaler Ivar Haug i Nettverket for SFO. Som ansatt og tidligere ansatt (ufaglærte som sådan) ved en av Oslo Kommunes Skolefritidsordninger, har vi lenge sett at noe må gjøres. Som det kommer frem i nevnte reportasje, er det grunnleggende forskjeller mellom barnehage og SFO. Hvor store? I Oslos barnehager kan en ansatt ha ansvar for opptil seks barn som er over tre år gamle. En gruppe på atten barn i denne alderen, skal da ha tre ansatte hvor av minst én av dem skal ha pedagogisk utdannelse. I SFO, hvor elever i første klasse kan være like gamle som de eldste barna i barnehagen, er bemanningsnormen en helt annen. Her er det bare lederen som må ha pedagogisk utdanning, og det regnes som forsvarlig med én ansatt per 12 barn.

SFO SKAL VÆRE barnas fritid og de skal i stor grad få velge selv hva de vil holde på med i timene de tilbringer der. Likevel møter de ansatte på SFO akkurat de samme utfordringene som barnehagepersonalet når det gjelder oppfølging av barn med spesielle behov, konfliktløsning, generell tilstedeværelse og kommunikasjon med foreldre. Selvfølgelig bør det faglige nivået på SFO kunne måle seg med barnehagepersonalets kompetanse. Selvfølgelig bør det være nok ansatte på SFO til at en kan føle seg trygg på at alle barna blir ivaretatt på beste mulige måte. Dagens rammer tillater ikke dette, dermed drives alle Oslos Skolefritidsordninger uforsvarlig. At tilbudet har utviklet seg til å bli ren oppbevaring av barn er det ikke tvil om: Hvordan skal eksempelvis 6 ansatte klare å ta vare på 72 barn, mange med spesielle behov, på en tilfredsstillende måte uten en pedagogisk plattform?

SOM ASSISTENT ved SFO er det vanlig å jobbe i en 50-prosent stilling. Arbeidstiden vil generelt være mellom tolv og fem. Dette er ingen gunstig arbeidstid for studenter, og ihvertfall ikke for ferdigutdannede. Innenfor skolefritidsordningen opereres det med laveste lønnstrinn 9, i barnehagene vil en aldri lønnes under lønnstrin 12. Hvor finner man ferdigutdannede pedagoger som er interessert i en 50-prosent stilling? Hvor finner man pedagoger under utdannelse som foretrekker å jobbe ved SFO til tross for at barnehagene ligger tre lønnstrinn over? Krav kan stilles, men ikke hvis en ikke har noe å tilby.