Ufortjent Munch-kritikk

DET HAR VÆRT

svært trist å følge nyheten om tyveriene av Skrik og Madonna. Én ting er skuffelsen over at maleriene er forsvunnet. Like ille har det vært å lese om fordømmelsen og kritikken av de ansatte ved Munch-museet. Edvard Munch stod bak en ekstraordinær gest da han skjenket maleriene sine til Oslo kommune, og de ansatte ved Munch-museet har vist å verdsette dette gjennom dedikert arbeid både estetisk, historisk og økonomisk. Få museer i verden kan vise til tilsvarende innsats når det gjelder å promotere en kunstner av Munchs kaliber. Munch-museet er ikke bare en nasjonalskatt - det er en samling malerier av internasjonal verdi. I likhet med forskere verden over har jeg sett og opplevd hvor hardt Munch-museet har arbeidet for å lage et best mulig museum med stadig mindre ressurser. Det er derfor mitt dypeste håp at Skrik og Madonna vil bli returnert uten skader. Men like viktig er det at Munch-museet fra nå av får den støtten det fortjener.