Ufortjent oppmerksomhet

BISTAND: I en kronikk i Dagbladet 7. februar - «Hvorfor går det bedre i Afrika?» - har Bjørn Klouman Bekken følgende visitt til meg: «Øyvind Østerud skrev nylig en artkkel i Nytt Norsk Tidsskrift som konsekvent undervurderte bistandens positive sider og overvurderte de negative. Hans argument om at en økning av bistandsbudsjettet til 1 prosent av BNI vil være skadelig, er ikke overbevisende. Ett av flere poeng som Østerud ikke drøfter er at mange afrikanske land som mottar mest bistand nå også er blant de som vokser fortest.»Dette er alt som står om min artikkel. Ingen forsøk på å gjengi hva mine poenger faktisk var, ingen vurdering av kildene, ikke et eneste lite tilløp til saksrettet argumentasjon. Kronikken er i sin helhet en redegjørelse for at enkelte afrikanske land ifølge Verdensbankens tall har hatt økonomisk vekst nylig. Samtidig medgir Bekken at store deler av befolkningen i landene ikke har merket denne veksten, og at forklaringene på den er mange og sammensatte. Ikke noe av det lille - og fullstendig ukritiske - som sies om vestlig bistand torpederer mine poenger. Dette er første gang jeg har sett noen komme på at tall for økonomisk aktivitet i Tanzania i det siste, eller i Mosambik etter borgerkrigen, skulle skyldes vestlig utviklingshjelp. Det mest interessante ved Verdensbankens tall er alt det de ikke sier og som kronikkforfatteren bare så vidt antyder. Min plass i dette bildet var ganske ufortjent.