Ugh!

- Verden vil kollapse i 2012, varsler maya-presten Simeon Taquira Sipac.

Mandag var han og fem andre indianere hos stortingspresident Jørgen Kosmo for å overbringe den dårlige nyheten. I går kveld ble det fyrt opp et maya-bål ved Akershus festning i et forsøk på å blidgjøre gudene.

  • Det er vanskelig å gi dem rett som sier at sørgelig lite skjer i Sommer-Oslo. De er bare ikke på rett plass til rett tid. Denne uka har seks framtredende indianerledere fra Sør- og Nord-Amerika vært på besøk i Norge, som en stopp på veien under en global freds- og kulturreise. Representanter fra mayakulturen i Guatemala, lakota- og hopi-indianerne i USA og micmaq-folket i Canada har oppsøkt norske myndigheter, samisk kultur og representanter for våre eldste - altså Arne Næss sr. I går avsluttet de Norges-oppholdet med en offentlig ildseremoni ved Karpedammen på Akershus festning. Dette var en sjelden opplevelse for oss nordmenn, fordi et maya-bål er en hellig opplevelse som vanligvis er forbeholdt stammens egne. Bålet er en sinnrik sammensetning av blomster, urter, tobakk, sukker, sjokolade og stearinlys. Det brenner selv i regnvær og er der for å lede energi fra våre forfedre og opp til åndene.
  • Men altså, undergangen. Simeon Taquira Sipac har sett framtida tegne seg i skrift på hellige steiner. De varsler ondt for menneskeheten. Grunnet en ytterst uheldig galaktisk posisjon, samt vår mangeårige rovdrift på Moder Jord, vil vår klode oppleve en kollaps av omfattende proporsjoner i 2012, sier Sipac. Han ser på meg med milde øyne som lyser av alt annet enn armageddon - og ber om å bli trodd. Men det er vanskelig å være enig med dommedagsprofeter sånn på stående fot. Derimot er det ikke vanskelig å ta innover seg indianernes hoved budskap på denne turen. - Moder Jord er i trøbbel. Kjempetrøbbel. Vi ønsker å opprette allianser med all verdens kulturer for å hjelpe henne på rett kjøl igjen. Vi er nødt til å ta et valg: Skal vi spise dollarsedler eller skal vi spise mat dyrket fra jorda? spør maya-lederen.
  • Møtet med stortingspresident Jørgen Kosmo ble avsluttet uten at verdens miljøproblemer fant sin løsning. For til tross for at indianerne var meget vel tilfredse med å ha fått foretrede hos rikets nummer to, ble det ikke røykt fredspipe inne på kontoret. Helt siden 8. april har nemlig Kosmo selv gjort en betydelig innsats for å gjenvinne den økologiske balansen. Da stumpet han røyken for foreløpig siste gang. Det er da noe.