Uheldig premietenkning

Ingress

Meninger

Fremskrittspartiet ønsker å premiere flinke skoleelever ved å dem en pengebonus eller et ekstra stipend hvis de fullfører videregående skole på to år. Det er et svært dårlig forslag.

Hvis akademisk begavede elever ikke blir sett og utfordret i skolen, er det et problem både for dem og for samfunnet de etter hvert skal ut i. Hvis skolen blir for enkel for dem, kan elevene bli makelige og udisiplinerte.

Kanskje lar de være å legge seg til gode arbeidsvaner, fordi de ikke trenger dem for å få gode karakterer. Kanskje får de aldri følelsen av å nå nye høyder ved å strekke seg og jobbe hardt, en følelse som man bør ha kjent på for å kunne drive seg selv til å utrette stadig mer gjennom mange år i skolen og seinere i arbeidslivet. Kanskje går samfunnet glipp av innovatører og akademiske enere, de som kan jobbe ute ved de faglige og profesjonelle frontierene, fordi de ikke har blitt oppmuntret til å strekke seg.

Men løsningen er ikke å belønne hurtighet framfor grundighet. Å stimulere de raskeste hodene handler om å gi dem mer å bite i, utfordre dem på nivået de er og vise at de kan bli enda bedre, så de ikke får faglig muskelsvinn. Mye av stoffet elevene tar innover seg, krever tid og ettertanke å lære seg og fordøye. Å gjøre det økonomisk ufordelaktig å velge denne veien, å legge opp et system der elevene taper penger hvis de ikke raser gjennom fagstoffet så raskt som mulig, vitner om dårlig forståelse for hva en akademisk tenkemåte er og hva høyere utdannelse krever.

Springmarsj gjennom pensum gjør det også vanskeligere for begavede elever som ikke helt vet hvilken retning de skal ta seinere, å prøve seg ut på en vid vifte av fagområder. Ikke dermed sagt at det er uheldig at det finnes et hurtigspor. For dem som for eksempel har lett for realfag, abstrakte disipliner der unge hoder kan løpe langt og fort, kan det være bra å ha en mulighet til å komme seg fort opp på et høyere nivå. Men det er ikke gitt at den veien er bedre enn de andre, og å gjøre den mer fristende å ta, er ikke nødvendigvis noen god investering.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.