Uheldig tidspunkt

AFGHANISTAN: Kort tid etter at en norsk soldat ble drept i Afghanistan, og dagen før han skulle begraves, gikk en gruppe norske kulturkjendiser ut i Dagbladet og flagget kampanjen «Hent soldatene hjem». I Dagbladet 16.11. ga jeg uttrykk for at vi for lengst burde hatt en mer dyptgående debatt om Afghanistan, men påpekte at tidspunktet for utspillet var uheldig. Jeg argumenterte for at et krav om å hente soldatene hjem like i etterkant av et bombeangrep, der en enkelt nordmann ble drept, ville kunne oppfattes som om norsk opinion er lett påvirkelig. Norske styrkers motstandere kan tro at det politisk vil gi mer uttelling å drepe nordmenn framfor for eksempel dansker eller kanadiere. Et inntrykk av at nordmenn lett lar seg påvirke av vold kan invitere til mer vold.

I Dagbladet 23/11 har Boye Ullmann og Erling Borgen et innlegg formulert som et svar til undertegnede, men de verken siterer eller gjengir mine argumenter. I stedet tillegges jeg meninger og motiver jeg ikke har gitt uttrykk for:

1. Jeg har ikke hevdet at oppropet «Hent soldatene hjem» er et «støtteopprop for Taliban».

2. Jeg har heller ikke hevdet at kravet om å hente soldatene hjem er «uanstendig». Det er både viktig og nødvendig å diskutere Norges engasjement i Afghanistan, men kampanjen ble flagget i Dagbladet på feil tidspunkt. Også i juli da en spesialsoldat ble drept i Afghanistan forsøkte kampanjen å utnytte dødsfallet politisk.

3. Ullmann og Borgen påstår at jeg forsøker å avspore en diskusjon om Norge er i krig. Hvorfor jeg skulle ha en slik skjult agenda begrunnes ikke. Jeg mener det er åpenbart at Norge deltar i krig i Afghanistan.

Ullmann og Borgen hevder at afghanerne er mer opptatt av å takle sin brutale hverdag enn å følge med på ulike opprop på den andre siden av kloden. En slik enkel generalisering undervurderer de norske soldatenes motstandere. I et intervju med Radiorådet i P2 sist mandag bekreftet orlogskaptein Ola Bøe Hansen ved Forsvarets stabsskole at Taliban monitorerer norsk offentlighet.

Ullmann og Borgens slepphendte omgang med fakta inngir ikke tillit.