Uhyrlig av Plan

SANDRO PARMEGGIANI

, generalsekretær i bistandsorganisasjonen Plan Norge, fremsetter noen uhyrlige påstander om kristendommen i Dagbladet sist torsdag. Skjærer vi bort flosklene, påstår han intet mindre enn at det kristne verdigrunnlaget er i strid med menneskerettighetene.

Han har ingen konkrete eksempler å vise til og tyr derfor til et gammelt retorisk knep, nemlig å konstruere opp problemstillinger som han så angriper. Verst er hans usannhet om at norske misjonsorganisasjoner mener at AIDS er Guds straffedom. Dette er ren løgn.

På slutten av artikkelen forstår øyensynlig Parmeggiani at han er på ville veier både i sitt angrep på kristendommen generelt og misjonens bistandsarbeid spesielt. Etter først å ha kommet med hårreisende og konstruerte eksempler og påstander, foretar han nemlig et taktisk tilbaketog og skriver: «La meg for ordens skyld understreke at vi (Plan) på ingen måte konkluderer i forhold til norske, kristne organisasjoners praksis i felten». Tenk det!

Det Sandro Parmeggiani gjør, er å spre falsk vitnesbyrd om sin neste. For meg ser det ut som han gjør dette ut fra et ønske om å profilere seg selv og egen organisasjon på misjonens bekostning. Og det er helt OK! Men da må det han kritiserer oss for, være korrekt og ikke påstander bygget på ukritisk synsing og direkte usannheter.

PARMEGGIANI

avslutter sin artikkel slik: «det er derfor bra at Bistandsnemndas virksomhet nå skal gjennomgåes av offentlige myndigheter». Som nytilsatt generalsekretær i organisasjonen, er det en oppfatning jeg deler. Jeg står for maksimal åpenhet når det gjelder økonomi og bruken av de bistandsmidler vi blir tildelt og har derfor ikke noe imot at vår virksomhet saumfares. På den bakgrunn tar jeg meg også den frihet å etterlyse den samme åpenhet fra Parmeggiani og Plan når det gjelder organisasjonens egne inntekter og utgifter.