Ukjent mann - kjent sang

- Lei «Julekveldsvise»? Nei, når en har skutt et slikt blinkskudd, får en være fornøyd, sier Arnljot Høyland. Han lagde musikken til vår tids mest spilte julesang, med tekst av Alf Prøysen.

Egentlig var det til en helt annen tekst Høyland komponerte musikken til juleslageren.

Det var under krigen. Alf Prøysen var sveiser på Vøyen gård i Asker, mens Arnljot Høyland, i dag professor emeritus i matematisk statistikk ved NTNU i Trondheim, var lærling på Statens småbrukslærerskole på Sem i Asker.

Flaks

Dit hadde han kommet i ren flaks, fordi han ikke var til stede ved Universitetet i Oslo, den dagen tyskerne slo til med arrestasjon av studentene i 1943.

Høyland studerte realfag, men akkurat den dagen satt han i Bærum et sted og ga privatundervisning til en elev som ikke hadde så lett for matematikk. Høyland ble varslet om arrestasjonene, og fikk beskjed om ikke å dra hjem. Han endte ved landsbruksskolen, hvor han tilsynelatende skulle ha praksis for videre landbruksutdanning, mens han lå i dekning. Hjemme i Bærum visste ingen hvor han var.

Alf Prøysen var allerede den gang svært kreativ, og selv om han hadde det godt på gården, søkte han til et miljø. Det fant han på småbrukslærerskolen, hvor han stadig underholdt.

Revyer

- Alf og jeg ble gode venner. En dag kom han til meg, som han visste spilte piano, og spurte om jeg ville være med og lage revy ved skolen, forteller Arnljot Høyland.

- Kunne jeg lage musikken, skulle han stå for teksten. I løpet av halvannet år laget vi tre amatørrevyer, han sang og jeg spilte. En av visene var «Lærlingvise». Det var første gang melodien som seinere skulle bli kjent som «Julekveldsvise», ble framført for publikum.

- Så gikk årene, jeg gjenopptok mine studier og Alf Prøysen begynte å bli litt kjent.

En gang, det må ha vært i 1949 eller 1950, ringte Alf til meg og spurte om han kunne få lov til å bruke melodien. Lauritz Johnson, seinere alle barns onkel Lauritz, hadde overtatt Barnetimen og ville at Alf skulle skrive en julevise for Barnetimen. Det var til den visa Alf ville bruke min melodi.

Jeg sa at han kunne bruke hva han ville av det vi hadde laget sammen.

Stadig like moro

- Og så gikk den rett til himmels?

- Den ble sunget og kom i visebøker, første gang uten at mitt navn ble nevnt. Jeg fortsatte med studiene og reiste seinere til USA. Men Alf reagerte, og da andre opplag ble trykket, var også mitt navn med. Seinere kom visa som egen bok med illustrasjoner av Borghild Rud.

- Og suksessen bare ruller og går?

- Det er stadig like moro. Når adventstida er inne, blir den tatt fram igjen. Det har vært litt bevegelser for å få den med i salmebøkene, men noen syntes det var å gå vel langt. Men nå står den i den nye Barnesalmeboka, utgitt av Verbum-Iko-forlaget. Det synes jeg er morsomt.

- Men trøtt av visa blir du aldri?

- Langt ifra. Jeg er mye mer kjent for den melodien enn for alle de lærebøkene jeg har skrevet i matematikk. De har ikke nådd samme opplag, ler Arnljot Høyland.