Ukjent Munch opp fra kjellerdypet

Fra magasinene, dypt under Munch-museet på Tøyen, henter Gunnar Sørensen opp skjulte skatter. Over 200 malerier av Edvard Munch som aldri tidligere er sett offentlig, skal denne vinteren vises for publikum.

Museets nye leder Gunnar Sørensen er entusiastisk: - Se hvordan Munch utforsker maleriets muligheter! Hvordan han eksperimenterer med farger og teknikker, hvor visuell han er!

- Og visjonær?

- Ja, her ser vi virkelig hvor hardtslående og nærværende Munch framstår i vår egen tid.

Mange vil nok gjenkjenne sentrale temaer fra «Livsfrisen» og 1890-tallets tankegang. Sørensen skyver fram malerier på rekke og rad, montert i magasinets sinnrike skinnesystem.

- Kort sagt viser vi nå mange av Munchs kjente motiver i ukjente versjoner, oppsummerer Sørensen. Av plasshensyn har hundrevis av malerier vært oppbevart her nede for ingens øyne, helt siden overflyttingen fra Munchs atelier på Ekely.

Sjenerøs gave

Før sin død i 1944 testamenterte Edvard Munch 1100 malerier og 18000 grafiske blad til Oslo kommune, den sjenerøs gaven som siden skulle bli Munch-museet.

- Vi har jo verken hatt plass eller kapa sitet til å vise alt for publikum, men i vår utstilling som er åpen for publikum fra tirsdag 19. februar, vil vi presentere over 200 malerier og noen akvareller.

- Som vi altså aldri tidligere har sett?

For ingens øyne

- Noen få av bildene har kanskje deltatt i spesialutstillinger, men de aller, aller fleste er ukjente, i den forstand at bare utvalgte fagfok har hatt adgang til dette unike materialet.

Sørensen viser hvordan vi kan se inn i kunstnerens verksted, kikke Munch over skulderen, betrakte hvordan svart-hvite skisser blir til fargefylte malerier.

- Munch arbeidet ofte med samme motiv på flere lerreter samtidig: Han skiftet på - for å oppnå et mer spontant og kraftfullt preg, for at bildene ikke skulle bli utpenslede og pene. Se her, hvordan han med sikker hånd har malt ett strøk direkte på tynt lerret!

Enkelt billedspråk

Munchs billedspråk er ofte enkelt , han var sjelden komplisert: Den ensomme sitter innetrengt i et hjørne; når maleren i sitt selvportrett omgir seg med et hvitt, frosset landskap, er det fordi han snart skal dø...

Mange av motivene i Munch-museets magasin har verken navn eller datering, i den forstand at så vel tittel som tidfesting mangler.

- Vi må ofte nøye oss med å konstatere motivet, framholder Gunnar Sørensen.

- Er overraskende sider av mennesket og maleren Edvard Munch gjemt her i kjelleren?

- Vi finner forbausende mange varianter av Marat-motivet, med og uten den skjebnesvangre Tulla Larsen. Og her ser vi noen nakne kvinner i intime situasjoner - kanskje fra første verdenskrigs tid, da soldatene var ved fronten og damene overlatt til seg selv?

Så skyver Gunnar Sørensen en siste, skingrende metallskinne på plass, og låser forsvarlig.

<B>«MUNCHS PALETT»: Museumsbestyrer Gunnar Sørensen velger ukjente Munch-malerier fra magasinene til den store utstillingen som åpner for publikum 19. februar.