Uklart fra UDI

ASYLSØKERE: I sin replikk 15. oktober skriver UDI at «Etiopia-sakene NOAS omtaler er fra flere år tilbake». Dette synes tatt ut av luften. I hovedvekten av de omtalte sakene fattet UDI avslag 2002-2003 og Utlendingsnemnda endelig avslag 2003-2005. Vi har tidligere påpekt at et lite flertall av de etiopiske asylsøkerne i inneværende år har fått opphold av UDI, noe som naturligvis er positivt. Til sammenligning fikk imidlertid en vesentlig større andel avslag i både 2003 og 2004, og disse skal nå tvangsreturneres til Etiopia.

FOR Å FORKLARE de økte innvilgelsene viser UDI til den generelle trenden med «flere reelle flyktninger, og færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov». Det er vanskelig å se hvordan færre personer med grunnløse asylsøknader, eksempelvis færre rumenere og bulgarere, skulle ha noe med etiopierne å gjøre. Ut fra vår saksportefølje har den dominerende gruppen i den perioden det her er snakk om vært personer tilknyttet den forbudte opprørsbevegelsen Oromo Liberation Front (OLF), som vedvarende har vært utsatt for alvorlig og omfattende forfølgelse.UDI viser til at sakene også blir vurdert av klageorganet, Utlendingsnemnda. Ifølge sin egen praksisbase innvilget nemnda beskyttelse til bare tre etiopiere i hele perioden 2001-2004. Også i nemnda er det en positiv tendens i år, men dessverre fortsetter nemnda å gi avslag til personer som norske forskere mener i Etiopia vil være i klar fare for fengsel, tortur og til og med drap.