Uklart, men fruktbart

Klokt og innforstått om takling av problemer.

BOK: Som den første barne- og ungdomsbokforfatter ble Erna Osland i år utvalgt til festspilldikter i Bergen. Det var ingen dum idé.

Denne uhyre produktive forfatteren fører en stødig penn og skriver klokt om emner som vedrører både ung og gammel.

God økonomi

Osland hører med blant dem som økonomiserer med sine ord. Ofte lar hun viktige ting forbli usagt og overlater til leserne å legge to og to sammen. Det kan hun trygt gjøre. Unge lesere er dyktigere til å lese mellom linjene enn vi voksne gjerne forestiller oss.

Forfatteren fikk mye ros for sin siste novellesamling «Berre du som veit», som utkom i fjor. «Nær nok» står ikke noe tilbake for denne. Samlingen inneholder ti tekster, så godt som alle med en ungdom i tenåra i hovedrollen. De fleste er gutter som lever alene med en mor eller en far, eller som i alle fall har et distansert forhold til en av foreldrene. Dette er jo et vanlig fenomen i vår tid, og utforskningen av denne særlige situasjonen synes å være et hovedanliggende for Osland.

Gode tekster

Når en tar opp denne, er det mange klisjeer og myter ute og går. Osland er flink til å navigere unna disse. Hun er nok problemorientert, men fortjenstfullt nok passer hun seg for å plassere de unge i en eller annen offerrolle. De fleste unge takler de problemene de stilles overfor. Det gjør de også her, selv om det kan se slemt ut for noen av dem, f.eks. for han som slutter å vokse (i «Ta si tid»), for han som har en far som synes plutselig å ha mistet forstanden (i «Du er far min»), og for han som blir fortalt at faren stjeler (i «Ikkje ei rotte»).

Dette er gode tekster alle tre, og de rommer en underliggende spenning eller fruktbar uklarhet som er typisk for Oslands skrivemåte. Den etter mitt syn beste novellen i samlingen («Klar til å kysse») har imidlertid fokus på et annet sted og delvis også på en annen generasjon. Den forteller om en ung gutts opphold hos en bestefar, om denne bestefarens binding til en fordums kjærlighet og om hans nølende åpning mot noe nytt.

«Klar til å kysse» er en liten perle av sløret skrivekunst (som en også skulle tro kunne egne seg godt til skolebruk). Denne historien alene kan være god nok grunn til å anskaffe seg boka.