Ukul kvinnekamp

8. MARS: Seksuell frigjøring stod sentralt i mange medieoppslag på kvinnedagen. Pornografiens jevnlige fremstilling av kvinnen som et underordnet nytelsesobjekt fokuserte ingen på. Justiskomiteen minst av alle. Den 7. mars avsluttet komiteen sin behandling av et forslag fra KrF om endringer i pornografilovgivningen. Det ble flertatt for at pornografibegrepet i fremtiden også skal omfatte kjønnsskildringer som har en uheldig påvirkning på barn og unge. Justiskomiteen ba også regjeringen vurdere å innføre et forbud mot produksjon av pornografi i Norge og et forbud mot utstilling av pornografiske blader og filmer. Komiteen støttet dessuten KrFs forslag om at distribusjon av pornografi kun skal skje til dem som ønsker slik materiale. Dette er bra!Det er imidlertid svært betenkelig at forslaget om å forby kjønnsskildringer som er kjønnskrenkende overhode ikke ble kommentert i Justiskomiteens innstilling. Tausheten er talende.Man vil ikke forholde seg til at enkelte kvinner anno 2006 undertrykkes som seksualobjekt. Dette er tabu for politikere så vel som for kvinnebevegelsens fremste fanebærere.Alt skal være kult, hippt og trendy. Solidaritet med kvinner som arbeider i en mannssjåvinistisk og kynisk pornoindustri er «farlig» - man risikerer å havne i bås med «puritanerne», og det må for enhver pris unngås. Mitt håper at at kvinnebevegelsen blir modigere. Man må tørre å ta parti for de utsatte, selv om det koster. Mitt håp er også at kvinnebevegelsen blir mer utadrettet og inkluderende. Jeg opplever at dagens frontfeminister langt på vei er seg selv nok. Derfor satt jeg hjemme da årets kvinnetog gikk.