Kulturpolitikk: Arnfinn Bjerkestrand lanserer ti kjennetegn på en god kulturkommune. Foto: Privat.
Kulturpolitikk: Arnfinn Bjerkestrand lanserer ti kjennetegn på en god kulturkommune. Foto: Privat.Vis mer

Ukultur i valgomaten!

For å hjelpe deg i å finne hvilket part du skal stemme på, lages det valgomater. Hvorfor er ikke kulturpolitikken representert der?

Meninger

Hvis du som meg er opptatt av hva mennesker skal leve for, ikke bare av, er kulturpolitikken viktig! All kultur er lokal, og det går viktige skillelinjer i kulturpolitikken. Hvorfor er da ikke kulturpolitiske spørsmål representert i valgomatene? Kunst og kultur er i mange former, men du kan, for å finne ditt parti også i kulturpolitikken, benytte deg av denne:

Ti kjennetegn for en god kulturkommune:

• Kulturloven er kjent for politikere og andre beslutningstakere

• Et godt utviklet bibliotektilbud for alle

• En kulturskole til alle som ønsker det til en rimelig pris

• Et rusfritt kulturtilbud til ungdom

• Gode spillesteder for musikk og arenaer for kunst og kultur og en vedtatt arrangørpolitikk

• Utvikle gode sosiale arenaer og møteplasser med kulturtilbud

• Gode rammevilkår for kunstnere som ønsker å bo og arbeide i kommunen

• Bevisst bruk av kunst og kultur i stedsutviklingen

• En vedtatt plan for utvikling av kulturnæring

• Ansette lærere med kunstfaglig kompetanse og legge til rette for utvikling av estetiske kompetanse i skolen