UHELDIG: At en tragisk hendelse blir direkte knyttet opp mot en modell som en årsaksforklaring gir en forenklet forklaring på en kompleks og tragisk hendelse og setter enetiltak i et ufortjent dårlig lys, skriver artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
UHELDIG: At en tragisk hendelse blir direkte knyttet opp mot en modell som en årsaksforklaring gir en forenklet forklaring på en kompleks og tragisk hendelse og setter enetiltak i et ufortjent dårlig lys, skriver artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Barnevern

Ulike barn har ulike behov

Det er svært uheldig at en tragisk hendelse blir direkte knyttet opp mot en modell som en årsaksforklaring.

Meninger

57. august skriver Dagbladet en artikkel med tittelen «Advarer mot barnevernets enetiltak». Det er viktig at barnevernets ulike behandlingsmodeller til enhver tid blir evaluert og videreutviklet, men det er svært uheldig at en tragisk hendelse blir direkte knyttet opp mot en modell som en årsaksforklaring. Dette gir en forenklet forklaring på en kompleks og tragisk hendelse, og setter enetiltak i et ufortjent dårlig lys.

Morten Nybakk
Morten Nybakk Vis mer

Spørsmålet om vi skal ha institusjoner, nå enetiltak, kommer med jevne mellomrom. Til tross for dette er de der fortsatt og kommer til å være der i framtida.

Ungdom som blir plassert utenfor hjemmet i institusjoner plasseres hovedsakelig i grupper. De som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av et gruppetiltak plasseres i enetiltak.

Fordelen med denne behandlingsmodellen er færre voksne, økt personaltetthet, større rom for relasjonsbygging, mulighet for raske endringer/fleksibilitet, mindre fare for smitteeffekt og tettere oppfølging ved behov. Denne modellen er på mange måter det nærmeste man kommer en familieliknende modell hvis man først må få hjelpen via et institusjonstilbud.

Undertegnede synes følgende gir en mer hensiktsmessig debatt i søken etter «Barnets beste»: Føringer iht. fag, økonomi, politikk og ideologi, samt fokus på tildelte ressurser, hybridmodeller, anbudsordninger, kjøpsmodeller og psykiatri.

Mange av medlemsbedriftene har enetiltak som en av mange behandlingsmodeller. Erfaringen er at dette er et svært nyttig supplement, da mange ungdommer ikke kan nyttiggjøre seg av den tradisjonelle gruppemodellen. La oss heller finne behandlingstiltak som er i samsvar med barnets behov og fokusere på å få tildelt nok ressurser til å løse oppgaven.