- Ulovlig prissamarbeid

Konsertformidler Geir-Ove Hagen hevder at norske impresarioer driver ulovlig prissamarbeid og beregner for høy provisjon.

Provisjonen gjør at band årlig taper millionbeløp. I dag legger Konkurransetilsynet fram en kritisk internrapport som - etter det Dagbladet erfarer - kan danne grunnlag for politietterforskning av bransjen.

Ulovlig

- Jeg kan dokumentere at Den Norske Impresario Forening (Denif) driver med ulovlig prissamarbeid. Denif praktiserer også et system som gjør det vanskelig for ikke-medlemmer å formidle artister. Bevisene for dette er sendt Konkurransetilsynet, sier Geir-Ove Hagen. Han driver impresariobyrået G.O. Artistformidling i Sandnes, og er ikke medlem av Denif.

- Denif-medlemmene beregner også for høy provisjon, slik at norske band årlig taper millionbeløp, sier Hagen og hevder videre at provisjonsprosenten kan bli 30- 35 prosent, mens høyest tillatte sats er 20 prosent.

Det fins om lag 150 impresariobyråer i Norge, hvorav 55 er medlemmer av Denif. Hagen i G.O. Artistformidling hevder at Denif gjør det svært vanskelig for ikke-medlemmer å formidle artister.

- Det fører til at arrangørene må betale mer, som igjen betyr at billettprisen for publikum blir høyere. Det vanskeliggjør også for agenter som ikke er Denif-medlemmer å utføre jobben, sier Hagen.

I retten

Norske artistformidlere har lenge hatt kritisk søkelys på seg. For to år siden møtte Trine Reins agent og Norsk Musikerforbund i retten. Forbundet hevdet i medlemsbladet at agenten presset artisten så hardt at hun ble syk. Agenten svarte med injuriesøksmål på 600000 kroner. Saken ble løst ved forlik.

Nå har både Arbeidsdirektoratet og Konkurransetilsynet vært i kontakt med Denif for å kartlegge organisasjonens arbeidsmetoder.

Bergensbandet Pogo Pops hevder også at booking- og managementbyrået Petter Sandberg A/S (nå Sirkus A/S, red. anm.) har tatt 438825 kroner for mye betalt for sine tjenester. Partene har møttes i Forliksrådet, uten å komme til enighet. Neste måned leverer LOs juridiske kontor og Musikerforbundet, som representerer Pogo Pops, stevningen til byretten i Oslo. Petter Sandberg har varslet et motkrav på 184515 kroner.

I perioden 1992- 1996 omsatte bandet for over fem millioner kroner, hvorav 1,5 millioner kroner ble utbetalt til musikerne. Petter Sandberg A/S på sin side beholdt 960215 kroner i formidlingsprovisjon.

- Når booking- og managementbyråer tar 20 prosent av artistenes bruttohonorar, er det nærmest tyveri, sier Hagen.

Hemmeligstemplet

Arbeidsdirektoratet gir impresariobyråene bevilling. Siden Hagen kontaktet dem for ett år siden, har de hatt to møter med Denif.

- Vi sendte Denif et brev i september og ba om svar på hvilken praksis de har på inngåelse av spillekontrakter og hvordan de beregner honorar. Vi har ennå ikke fått svar, og hvis vi ikke får svar i løpet av et par uker, må vi purre, sier Odd-Erik Martinsen i Arbeidsdirektoratet.

Konkurransetilsynet legger i dag fram en hemmeligstemplet internrapport om forhold i bookingbransjen. Dersom den konkluderer med at dagens praksis er lovstridig, vil saken sendes Økokrim.

Ole Jacob Aarland i Konkurransetilsynet ønsker ikke i dag å kommentere om innholdet kan gi grunnlag for politietterforskning.

- Rapporten er unndratt offentlighet, sier Aarland.

- Vi spiller med helt åpne kort. Denif-medlemmene driver ryddig og lovlig. Jeg ser på Hagens utspill som ren heksejakt, sier nestlederen i Denif, Per Langsholt.