Ultima 98, for klingende

Det høster seg til, sommerens gode etterklang av jazz- og kammermusikalsk feiring er ugjenkallelig på hell, og dermed er Ultima her igjen, med den stolte og forpliktende undertittelen «Oslo Contemporary Music Festival». Og velkommen skal Ultima 98 være, fra kommende fredags innledende seminarsetning og første festivaltone til selveste «Grand Closing» neste lørdag på Cosmopolite, der musikalske overraskelser er uttrykkelig programfestet.

  • Etter forrige års vellykkede Japan-fokusering, retter avtroppende festivaldirektør Åse Hedstrøm i årets program søkelyset mot teknologien, slik den bidrar til å påvirke vår tilværelse i sin brede alminnelighet og musikken i særdeleshet. Således er «Musikk og maskin» et eget programsegment under årets Ultima-festival, med de tomme fabrikkhallene på Vulkan-tomta (Nedre Foss) som åsted for så vel den amerikanske Matt Heckerts egenkonstruerte musikkmaskiner av metall som for unge norske eksperimenterende musikere. Om det ikke akkurat skal sprute glødende lava fra Vulkan-tomta - der Rikskonsertene, Riksteatret og Riksutstillingene skal samles i 2001 - så er det grunn til å forvente klanglige utbrudd med høy temperatur når det hele kommer i gang.
  • Årets Ultima er Åse Hedstrøms siste i sjefsstolen. Som kjent er hun headhuntet til direktørstillingen for Stockholm Konserthus og Stockholm-filharmonien, men kan avslutte sin fire og et halvt år lange sjefsperiode i trygg forvissning om at hun har bidradd sterkt til å løfte samtidsmusikkfestivalen langt inn i den offentlige bevissthet som noe ganske annet enn en sær hekketid for spesielt pling-plong-interesserte. Både besøkstall og de siste års gjennomslag på offentlige budsjetter forteller at Ultima presenterer musikk (og beslektede kunstarter) med atskillig publikumsappell, ikke minst blant ungdom. Sånn sett har derfor Hedstrøms etterfølger, Geir Johnson, fått gode kort på hånden når han vil arbeide for å «fjerne motforestillingene som fortsatt finnes», som han nylig uttrykte det i et Aftenposten-intervju.
  • Sannsynligvis vil allerede kommende ukes konserter, klubber, filmforestillinger, seminarer og sceniske arrangementer bidra i så måte. For nysgjerrige og opplevelsessultne er det bare å velge og vrake, fra Konserthuset til Blå, fra Cinemateket til Black Box. God Ultima, nok en gang.