Ultimafestivalen gir Dagbladet skylda

Festivaldirektør Åse Hedstrøm i Ultima har en meget dårlig sak. Hun forsøker - men så hjelpeløst - å snakke bort faktumet at festivalen drives ulovlig. Det gjør hun ved å hevde at Dagbladet feilinformerer med hensikt, og at avisa støtter enkeltfestivaler med overlegg.

  • Ulitimafestivalen bryter stiftelseslovens paragraf 18, som sier at alle stiftelser med mer enn 50 000 kroner i forvaltningskapital skal være registrert hos Fylkesmannen. Mer er det egentlig ikke å si om den saken, for Ultima er beviselig ikke registert - verken ved Fylkesmannskontoret i Oslo eller noe annet sted i landet.
  • I stedet for å erkjenne faktiske feil, forsøker festivaldirektøren i innlegg i mandagens avis å prate det bort og velte skylda over på Dagbladet. Det er forsåvidt ikke noe nytt at medier som driver avslørende journalistikk, blir forsøkt mistenkeliggjort. Det får vi finne oss i. Men måten Hedstrøm blotter sine manglede kunnskaper om administrativ drift av stiftelser på, er stakkarslig.
  • Det er ikke stiftelseskapital, men forvaltningskapital (over 50000 kroner) som legges til grunn for krav om registrering. Ultima er ingen pølsebu av et foretak, men en offentlig stiftelse som omsetter for over ti millioner kroner årlig. Hadde festivalens kunstneriske ferdigheter vist samme nivå som de administrative, ville den ikke engang fått det beløpet rocken må dele seg imellom: 600000.
  • For festivalen har heller ikke engang klart å melde fra til Brønnøysundregisterne om styrets nye sammensetning. Ifølge Brønnøysund, er Rikskonsertenes Einar Solbu fremdeles stiftelses nestleder. Nå hevder daglig leder i festivalen, Howard Gamble, at han har fakset dette til foretaksregistret. Brønnøysund nekter å ha mottatt noe som helst fra Ultima siden 28. november 1995. Dersom Gamble driver butikk etter boka, bør han vite skal ha få skriftelig bekreftelse av Brønnøysund at dokumentene er kommet fram og registrert.
  • Dette bringer oss inn på en annen side av festivalsaken , som handler om Rikskonsertene. Spørsmålet om Rikskonsertene er inhabil i tildelingen av 20 millioner stats-kroner, er relevant å reise. Selv om stifterne Rikskonsertene, Einar Solbu og komponist John Persen har trukket seg ut av Ultima, kan de være å betrakte som inhabile, jfr forvaltningsloven paragraf 6. Siden Ultima er deres baby, vil det alltid kunne stilles spørsmålstegn om deres roller og habilitet i forhold til festivalen. (John Person sitter i Rikskonsertenes utvalg som fordeler festivalstøtten.)
  • Så til Åse Hedstrøms påstand om at Dagbladet sår splid mellom musikksjangre, fremmer enkelte festivalers sak og mistenkeliggjør andre. Feil: vi gleder oss over alle seriøse festivaler, også Ultima. Men når vi setter fokus på fordelingen av festivalmidler som mange mener er urettferdig, så er det avisas plikt å fronte dette - og også synspunkter fra dem som måtte mene det motsatte. Rocken, som mange hevder er århundrets største og viktigste kulturuttrykk, får samlet tre prosent av årest festivalstøtte.
  • Dagbladet er ikke ute etter å ta Ultima eller Rikskonsertene - eller jazzfestivaler for den saks skyld. Vi oppdager feil, og sier ifra. Og vi ønsker en smule rettferdighet.