Ulven, Tor

Navn:

Tor Ulven

(1953-1995)

Yrke:

Forfatter

Bosted:

Årvoll i Oslo

Tor Ulven var først og fremst lyriker, men skrev også kortprosa og kunstkritiske essays. Han levde tilbaketrukket fra offentligheten, og ga bare ett intervju noensinne. Ulven sto for en nyskapende språkbruk og en særegen variant av modernismen. Enkelte av diktene har surrealistiske trekk.

Priser:

Hartvig Kirans minnepris 1990

Obstfelderprisen 1993

Doblougprisen 1995